VUOSIKERTOMUS 2013

FISKARS 2013

KATEGORIAJOHTAJA - IDEASTA OSTOSKORIIN

Fiskarsilla on pitkät perinteet haluttujen, ikonisten tuotteiden luomisessa ja vahvojen brändien rakentamisessa. Tuotteitamme myyvät maailman suurimmat vähittäiskaupat ja oma brändimyymäläverkostomme. Jotta voimme kasvattaa liiketoimintamme aivan eri suuruusluokkaan, tavoitteenamme on olla erinomainen arvoketjumme kaikilla osa-alueilla.

Kekseliäisyys on DNA:ssamme

Johtavan aseman säilyttäminen edellyttää jatkuvaa innovointia ja uusiutumista. Ne ovat myös perusta laajentumiselle uusiin kategorioihin, jotka vahvistavat nykyistä liiketoimintaamme ja joissa voimme hyödyntää osaamistamme.

 

Fiskarsin tavoitteena on sekä muotoilussa että teknologiassa jäljittelemättömät innovaatiot, joiden hyödyntäminen eri tuoteperheissä luo meille ainutlaatuisen aseman markkinoilla.

 

Kaikkien tuotteiden suunnittelu alkaa kuluttajasta ja hänen arkensa ymmärtämisestä. Uusia tuotteita kehitetään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien, brändihallinnan ja tuotannon kanssa, ja uusien ideoiden ja konseptien kaupallinen potentiaali arvioidaan tuotesuunnitteluprosessissa huolellisesti.
Innovaatioprioriteetit:
 • syvällinen kuluttaja- ja markkinatuntemus
 • yhteistyö avainkäyttäjien ja kategoria-asiantuntijoiden kanssa
 • johtavien organisaatioiden hyväksynnät
 • turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistava testaus
 • omistamamme tekniikan hyödyntäminen.
 

Kysyntälähtöinen toimitusketju

Työskentely yhtenäisenä yrityksenä tuo skaalaetuja valmistuksessa, hankinnassa ja logistiikassa. Fiskarsin tavoitteena on joustava ja tehokas, kysyntälähtöinen toimitusketju, joka pystyy vastaamaan asiakkaidemme vaatimuksiin. Vuonna 2013 käynnistetyn EMEA 2015 –rakennemuutosohjelman tarkoituksena on optimoida toimitusketju ja vahvistaa sen kilpailukykyä.

Tuotantostrategiamme perustuu oman valmistuksen ja huolellisesti valittujen kumppanien yhdistelmään. Omilla tuotantolaitoksillamme on tärkeä rooli tuotekehityksessä. Valmistuksessa ne keskittyvät tiettyihin ydinosaamisalueisiin, kuten design-värilasin valmistukseen tai kilpailukykyiseen prosessiin.

Valmistuksessa kumppanien osuus kasvaa, ja tavoitteenamme onkin rakentaa konsernin arvoja ja laatuvaatimuksia noudattava ja asiakkaidemme odotukset täyttävä vahva kumppaniverkosto. Omat tuotantolaitoksemme toimivat myös osaamiskeskuksina, jotka tukevat ja johtavat kumppaniverkostomme kehitystä.


Toimitusketjuprioriteetit:
 • osaamiskeskukset, joiden fokus on valituissa tekniikoissa ja materiaaleissa
 • tuotantolaitosten tehokkuus ja joustavuus
 • toimittajajoukon keskittäminen ja kestävän kumppaniverkoston kehittäminen
 • toimitusketjun kestävän kehityksen varmistaminen
 • alueelliset logistiikkarakenteet, joissa vähemmän jakelukeskuksia.
 

Kaupan vahva kumppani ja taitava vähittäiskauppias

Fiskars pystyy erottautumaan kilpailijoistaan yhdistämällä kuluttajatuntemuksensa puolueettomaan markkinatietämykseen. Kategoriatuntemuksemme avulla pyrimme saavuttamaan luotetun neuvonantajan roolin ja vahvistamaan kumppanuuttamme tärkeiden vähittäismyyjien kanssa. Näin voimme kehittää ja lisätä näkyvyyttämme myymälöissä samalla, kun kasvatamme vähittäismyyjien liikevaihtoa.

Tavoitteenamme on olla valitsemissamme kategorioissa johtaja, joka toimii koko kategorian, sen innovaatioiden ja kasvun suunnannäyttäjänä yhdessä kaupan kanssa. Tämä edellyttää taitavaa suunnittelua alkaen siitä mitä tuotteita tuodaan markkinoille, missä tuotteet sijaitsevat kaupassa aina siihen miten tuotteiden myyntiä edistetään sekä myymälöissä että digitaalisissa kanavissa siten että sekä brändin että vähittäismyyjän myynti kasvaa. Tässä työssä hyödymme kodinliiketoimintamme kokemuksesta oman kansainvälisen myymäläverkoston rakentamisessa.

Menestyksellemme on tärkeää, että strategiseen suunnitteluun perustuva tuotteiden sijoittelu myymälässä auttaa kuluttajia löytämään tuotteet, ja että mahdollisimman monipuolinen markkinointi myymälöissä ja digitaalisissa kanavissa puolestaan opastaa ostoksia tekeviä kuluttajia.

Kaupalliset prioriteetit:
 • kuluttajien ja markkinoiden tuntemus
 • brändielämyksen kehittäminen ostopaikoissa
 • ensiluokkainen digitaalinen markkinointi
 • oman vähittäiskauppastrategian jatkuva kehittäminen
 
CASE: Saksikategorian kiistaton johtaja

Fiskars tutkii jatkuvasti kuluttajien ostokäyttäytymistä ja sitä, miten he käyttävät tuotteitamme. Vuonna 2013 syvensimme yhteistyötämme tärkeiden vähittäiskauppaketjujen kanssa saksikategorian kehittämiseksi Amerikassa. Työn tuloksena myymälöihin saatiin entistä parempia mainosmateriaaleja, joiden teemat vaihtelivat oikeiden saksien valinnasta inspiroiviin kuviin ja esitteisiin. Kuluttajat pääsivät myös kokeilemaan Fiskarsin tuotteita myymälöissä järjestetyissä tuote-esittelyissä ja tietoiskuissa. Myymälämainonnan lisäksi hyödynnettiin digitaalisia ratkaisuja, ja sosiaalisessa mediassa vahvasti näkyvien vähittäismyyjien viestintä auttoi Fiskarsia tavoittamaan ostoksia tekevät kuluttajat.

 

CASE: Väri on Iittalan sielu

Iittala-brändi on tunnettu värilasistaan ja -keramiikastaan. Materiaalien täysimittainen hyödyntäminen ja laajan väripaletin kehittäminen edellyttävät käytettävien materiaalien syvällistä tuntemusta ja kokeilunhalua. Siksi panostamme sekä lasin että keramiikan väritekniikoiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Tuhansien värien reseptikirjastomme on meille arvokas aarre ja tärkeä aineeton pääoma. Iittalan lyijytön lasimassa on kirkasta, kuplatonta ja virheetöntä. Suupuhallettu Aalto-kokoelma tuo esille Iittala-lasin kirkkauden, kun taas Vitriini-rasiat, Kivi-tuikut ja Kartio-lasit esittelevät puristelasin laajaa värivalikoimaa. Iittalan suupuhalletut linnut ja ainutlaatuiset taidelasiesineet avaavat uusia tapoja käyttää väriä ja vain suupuhaltajiemme hallitsemia tekniikoita.