VUOSIKERTOMUS 2013

FISKARS 2013

PAIKALLISISTA BRÄNDEISTÄ GLOBAALEJA

Fiskarsin ydinosaamista on vahvojen ja haluttujen, kuluttajille mielekkäiden erikoisbrändien kehittäminen. Menestyksemme riippuu kyvystämme kehittää näitä brändejä kasvua varten niin, että niiden kaupallinen merkitys säilyy pitkälle tulevaisuuteen.

Taitava organisaatio tunnistaa brändin vahvuudet ja ymmärtää missä ja miten se voidaan kaupallistaa. Kaiken lähtökohtana on brändin ymmärtäminen kuluttajien kannalta: mitä se lupaa, onko se mielekäs ja mitä se merkitsee.

Brändiä hallitaan pohtimalla tarkkaan, mitä brändin osa-alueita tulisi vahvistaa, mitä uusia ominaisuuksia siihen tarvitsee liittää viestinnän avulla sekä myös miten brändiä voidaan vahvistaa kehittämällä ja laajentamalla tarjontaa. Tämä kaikki tulee ottaa huomioon eri vaiheissa alkaen konseptoinnista aina siihen saakka kun tuote tuodaan kuluttajien saataville. Brändin onnistunut kaupallistaminen ja laajentaminen edellyttävät koko arvoketjun syvällistä tuntemusta ideasta tuotteen ostohetkeen. Optimoimalla niin tuotekonsepti, lanseeraus kuin markkinointiviestintä voidaan luoda lisäarvoa sekä kaupalle että loppukäyttäjille.

Fiskarsin strategian tavoitteena on tuoda klassikkotuotteemme kuluttajien saataville kaikkialla maailmassa. Kansainvälinen laajentuminen merkitsee myös hakeutumista uusille markkinoille, joilla brändeillämme ei ehkä ole pitkää historiaa eikä tunnettuutta. Tällaisia uusia markkinoita valloittaessamme paikallinen markkinatieto auttaa meitä suuntaamaan markkinointi-investointimme tarkoituksenmukaisesti. Kattavat kauppasuhteemme ja myyntiorganisaatiomme puolestaan mahdollistavat tehokkaan markkinoille pääsyn.

Vahvat brändit ovat kannattavia sekä kaupalle että yhtiölle. Jokaisella luotetuista brändeistämme on selvästi määritelty rooli kasvutavoitteidemme toteuttamisessa. Kansainvälisesti tunnetuilla pääbrändeillämme Fiskarsilla, Iittalalla ja Gerberillä on globaalit tavoitteet. Jatkamme näihin brändeihin investoimista, sillä uskomme että niillä on kaikki mahdollisuudet laajentua uusille markkinoille ja tehdä aluevaltauksia uusissa tuotekategorioissa.

Fiskarsin strategiana on olla aktiivinen kategorioissa, joista kuluttajat etsivät innokkaasti tietoa ja joissa luotetut brändit ovat usein tuttuja jo ennen markkinoille saapumista. Aktiivinen läsnäolo digitaalisissa kanavissa on Fiskarsille tärkeä keino globaalin huomion herättämiseksi ja kiinnostuksen ylläpitämiseksi.


Brändi on lupaus

Vahva brändi edustaa arvoja ja osaamista, joilla on merkitystä kuluttajalle. Tuotteidemme tulisi aina täyttää brändeihimme sisältyvä lupaus, jonka olemme antaneet kuluttajille. Brändilupaus luo tunnetason sitoutumista ja ruokkii pitkäaikaista uskollisuutta, joka on kestävän menestyksen avain.

CASE: Fiskarsin tie puutarhatyökalujen markkinajohtajaksi Euroopassa

Tavoitteenamme on ollut tehdä Fiskars- brändistä Euroopan johtava käsikäyttöisten puutarhatyökalujen brändi ja kasvattaa markkinaosuuttamme. Neljän viime vuoden ajan olemme rakentaneet onnistuneesti kansainvälistä bränditunnettuutta kohdennetuilla markkinointikampanjoilla sekä kasvattaneet jatkuvasti markkinaosuuttamme. Näin olemme nousseet ykkössijalle markkina kerrallaan.

Samaan aikaan olemme saavuttaneet vahvan aseman Euroopan suurimmissa rautakaupoissa ja puutarhamyymälöissä. Strategiamme mukaisesti pyrimme tehostamaan yhteistyötä tärkeiden asiakkaidemme kanssa. Vaikka moni asiakas vähentää toimittajiensa määrää, olemme onnistuneet vahvistamaan asemaamme ja laajentamaan tuotevalikoimaamme.

Toinen osa strategiaamme on ollut brändiemme ja tarjontamme järkeistäminen. Olemme keskittyneet Fiskars-brändin kehittämiseen ja yhdistäneet siihen onnistuneesti useita paikallisten brändien tuotteita. Yksittäisten puutarhatuotteiden määrää valikoimassamme vähennetään jatkuvasti, ja pyrimme yhtenäistämään tarjontaamme entisestään. Optimoimalla tarjontamme olemme voineet tarjota aiempaa kohdennetumman ja houkuttelevamman tuotevalikoiman kaikissa maissa.