VUOSIKERTOMUS 2013

FISKARS 2013

STRATEGIA

Fiskarsilla on selvä tavoite kasvaa: haluamme menestyä markkinoita paremmin ja samalla pitää kiinni hyvästä pitkäaikaisesta kannattavuudestamme. Fiskarsin vahvuus on kykymme luoda lisäarvoa vahvojen brändien, innovatiivisten tuotteiden ja ainutlaatuisen muotoilun avulla.

Fiskarsin strategian tavoitteena on tuoda klassikkotuotteemme kuluttajien saataville kaikkialla maailmassa. Liiketoimintamallimme ja organisaatiomme on suunniteltu tukemaan tämän tavoitteen toteutumista älykkäällä tavalla.

Halutut, fiksut tuotteet ja vahvat brändit ovat liiketoimintamme perusta. Kehitämme brändejämme kasvua varten ja mahdollistamme niiden laajentumisen uusiin kategorioihin ja uusille markkinoille säilyttäen samalla niiden arvot. Laajentaessamme liiketoimintaamme otamme huomioon useita kuluttaja- ja markkinatuntemukseen perustuvia kriteerejä, muun muassa tuotteiden sopivuuden eri jakelukanaviin, innovointimahdollisuudet ja brändin edustamat arvot.

Kasvustrategiamme on kolmiosainen: vahvistamme markkinaosuutta nykyisessä liiketoiminnassa ja nykyisillä markkinoilla, investoimme ja laajennumme uusiin kategorioihin ja etenemme uusille, potentiaalisesti nopean kasvun markkinoille. Tämä tapahtuu investoimalla jatkuvasti brändeihimme ja myyntiin sekä panostamalla ensiluokkaiseen esillepanoon – mutta myös tarkasti valituin, liiketoimintamalliimme sopivin yritysostoin.

Missio Visio Tavoite

Missiomme on rikastaa ihmisten elämää kestävillä tuotteilla, jotka tuovat iloa ja auttavat arjen askareissa toiminnallisuudellaan, innovaatioillaan ja muotoilullaan.

Visiomme on olla globaali yhtiö,
jolla on:

 • halutut brändit
 • iloa tuottavat, kestävät tuotteet
 • kategoriajohtajuutta tukeva tarjonta
 • ensiluokkainen myynti ja esillepano.

Tavoitteemme on saada ainutlaatuiset tuotteemme kaikkiin koteihin, puutarhoihin ja reppuihin vahvan kuluttajatuntemuksen avulla.


 
Kasvustrategia

Strategiamme menestystekijät

Fiskars on vuodesta 2008 lähtien vuosi vuodelta edennyt johdonmukaisesti ja määrätietoisesti muutoksessaan tehokkaaksi ja fokusoituneeksi integroiduksi kuluttajatuoteyhtiöksi. Tavoitteena on tulla yhtenäiseksi yhtiöksi, jolla on valikoima kasvavia, kannattavia liiketoimintoja.

Viime vuosina olemme yksinkertaistaneet rakennettamme ja keskittyneet tiettyihin liiketoimintoihin ja brändeihin. Lisäksi tuemme kasvutavoitettamme laajalla investointiohjelmalla, jonka tarkoituksena on luoda kilpailukykyinen liiketoiminta-alusta ketterine rakenteineen, järjestelmineen ja prosesseineen. Nyt painopisteemme on kasvu ja globaalin laajentumistavoitteemme toteutuminen. Tulevina vuosina panostamme brändeihimme Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Aasiassa, Aasian ja Tyynenmeren myyntialueen perustamiseen sekä kategorialaajentumiseen.


 Teema Saavutukset vuonna 2013
FOKUS
 • Vahvat liiketoiminta-alueet
 • Premium-brändit
 • Yhtenäiset tuotevalikoimat valituissa kategorioissa
 • Zinck-Lysbro yhdistettiin Fiskars-brändiin
 • Leborgne positioitiin kansainväliseen kasvuun
 • Fiskars UK myi paikallisen Sankey-liiketoiminnan ja -tuotannon
TEHOKKUUS
 • Yksinkertainen rakenne
 • Yhdenmukaiset liiketoimintaprosessit
 • Kysyntälähtöinen toimitusketju
 • Yli puolet Euroopan-liiketoiminnasta toimii
  jo yhteisellä liiketoiminta-alustalla
 • Lasin ja keramiikan valmistus järjestettiin uudelleen
 • Keski-Euroopan alueellinen jakelukeskus
  aloitti toimintansa
 • Toimitukset Gerberin kansainvälisille asiakkaille alkoivat Keski-Euroopan jakelukeskuksesta

 

KASVU
 
 • Markkinaosuuden vahvistaminen nykyisessä liiketoiminnassa
  ja nykyisillä markkinoilla
 • Puutarhatyökalujen markkinaosuus kasvoi edelleen Euroopassa
 • Ensimmäinen yleiseurooppalainen markkinointikampanja vauhditti puutarhatyökalujen syyskauden myyntiä
 • Lisää hyllytilaa vähittäiskaupassa Yhdysvalloissa innovatiivisten tuotelanseerausten ja myynninedistämisen ansiosta
 • Kirveiden myynti kasvoi Yhdysvalloissa
 • Laajentuminen uusiin kategorioihin
 • Tuotevalikoiman laajentaminen sisäpuutarhoihin Fiskars KitchenGardenin myötä
 • Leborgnen uuden eurooppalaisen rakennustyökaluvalikoiman
  lanseeraus
 • Iittalan uuden sisustustuotevalikoiman tulo markkinoille
 • Royal Copenhagenin osto
 • Laajentuminen uusille, potentiaalisesti nopean kasvun markkinoille
 • Alueellinen laajentuminen Venäjällä
 • Keittiötyövälineet markkinoille Keski- ja Itä-Euroopassa
 • Iittalan myymälöitä Japaniin ja Kiinaan
 • Päätös perustaa Aasian ja Tyynenmeren myyntialue
 • Verkkokauppa kasvoi merkittävästi