VUOSIKERTOMUS 2013

HALLINTO

Laajennettu johtoryhmä

Fiskars-konsernilla on neljä raportointisegmenttiä: EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, konsernihallinto ja jaetut toiminnot).

Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: Home, Garden ja Outdoor. Liiketoiminta-alueita johdetaan kahden maantieteellisen segmentin – EMEA ja Amerikka – puitteissa.

Fiskars on siirtynyt EMEA-alueella matriisiorganisaatioon, jonka tarkoituksena on kiihdyttää kasvua. Vuonna 2013 kaksi myyntialuetta – Pohjoinen ja Keski-Eurooppa – vastasi oman alueensa kaupallisesta menestyksestä. Maiden myyntiyksiköiden johtajat raportoivat oman myyntialueensa johtajalle.

Johtoryhmä, liiketoiminta-alueiden johtajat sekä EMEA-myyntialueiden johtajat muodostavat yhdessä laajennetun johtoryhmän (Executive Team). Laajennettu johtoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään yhtiön integroidun strategian, yhteisen toimintamallin ja liiketoimintamallin toteutusta sekä konsernin liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisuuksia.

Liiketoiminta-alueiden ja myyntialueiden johtajat vastaavat yksiköidensä päivittäisestä toiminnasta ja kehittämisestä sekä varmistavat, että toiminta on lakien, säännösten ja Fiskarsin toimintaohjeiden (Code of Conduct) mukaista.

Lisäksi he huolehtivat, että alueisiin kuuluvien yhtiöiden resurssit ovat oikeassa suhteessa niiden tarpeisiin.

Liiketoiminta-alueiden ja myyntialueiden johtajien tukena näissä tehtävissä ovat alueiden omat johtoryhmät. Edistääkseen myyntiyksiköiden ja liiketoimintayksiköiden tiivistä yhteistyötä EMEA-myyntialueiden johtajat osallistuvat EMEA-alueen liiketoiminta-alueiden johtoryhmien kokouksiin.

Vuonna 2013 Fiskarsin laajennettuun johtoryhmään kuuluivat johtoryhmän jäsenten lisäksi:

  • Thomas Enckell, johtaja, Puutarha, EMEA
  • Axel Goss, johtaja, myyntialue Keski-Eurooppa
  • Jakob Hägerström, johtaja, myyntialue Pohjoinen
  • Teemu Kangas-Kärki, johtaja, Koti, EMEA
  • Jason Landmark, johtaja, Ulkoilu, Amerikka 1.11.2013 asti
  • Juha Lehtola, johtaja, Veneet
  • Timo Leskinen, HR-johtaja 31.7.2013 asti
  • Paul Tonnesen, johtaja, Puutarha & askartelu, Amerikka