VUOSIKERTOMUS 2013

Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

Fiskarsin internetsivujen käyttöehdot

Ole hyvä ja tutustu huolellisesti alla oleviin ehtoihin ennen tämän internetsivuston avaamista. Avaamalla Fiskars-konsernin (jäljempänä Fiskars) internetsivut sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Sivuston käyttäminen edellyttää ehtoihin suostumista.

Fiskarsin internetsivujen sisältö (teksti, kuvat ja audiovisuaaliset elementit mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen) on kokonaisuudessaan sovellettavien tekijänoikeuslakien ja -sopimusten nojalla Fiskarsin omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei näissä ehdoissa nimenomaan luovuteta, pidätetään. Sivujen sisällön kopiointi, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen kokonaan tai osittain on kielletty kaikissa muodoissaan ilman Fiskarsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Sivusto ja sen sisältö on ainoastaan tarkoitettu tiedotus- ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Fiskars sallii internetsivujensa sisällön osittaisen tallentamisen ja tulostamisen, mutta vain yksityiskäyttöön. Näillä internetsivuilla olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman Fiskarsin kirjallista lupaa. Internetsivuillamme oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä lisäehtoja, jotka on ilmoitettu näissä asiakirjoissa.
Kaikki tämän sivun immateriaaliset oikeudet (mukaan lukien mutta ei rajoittuen rekisteröityihin tai rekisteröimättömiin tuotemerkkeihin, tavaramerkkeihin, tuotenimiin, patentteihin, muotoiluun tai muuhun copyright-materiaaliin) ovat Fiskarsin, sen osakkuusyhtiöiden tai lisensoijien omaisuutta. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muutoin tulkita minkään sivustolla esiintyvän merkin lisenssi-, käyttö- tai muun oikeuden myöntämiseksi ilman Fiskarsin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Fiskarsin internetsivujen sisältö esitetään sellaisenaan ja sikäli kuin se on saatavissa. FISKARS EI ANNA MITÄÄN VARSINAISTA TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA SIVUILLAAN OLEVAN TAI NIIDEN KAUTTA SAAVUTETTAVIEN TIETOJEN OMISTUSOIKEUDESTA TAI SIITÄ, ETTEI KENENKÄÄN OSAPUOLEN OIKEUKSIA RIKOTA, EIKÄ MYÖSKÄÄN NIIDEN SAATAVUUDESTA, OIKEELLISUUDESTA, TÄSMÄLLISYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ. Fiskars varaa itselleen oikeuden muuttaa sivujen sisältöä tai estää niille pääsyn milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Fiskars ei vastaa mistään mahdollisista suorista, välillisistä, epäsuorista, erityisistä tai seuraamuksellisista vahingoista, menetyksistä, kuluista tai liikevoiton menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että olet käynyt Fiskarsin internetsivuilla tai niille linkitetyillä sivustoilla, että et ole voinut käyttää näillä sivuilla olevaa tietoa tai että olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää sivuilla olevaa tietoa. Fiskars ei ole vastuussa välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, jotka liittyvät häiriöön, laiminlyöntiin, keskeytykseen, vikaan, toiminnan tai siirron viivästymiseen, tietokonevirukseen tai linja- tai järjestelmävikaan, vaikka Fiskarsille tai sen edustajalle ilmoitettaisiin näistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista. Fiskarsin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Fiskars ei vastaa mistään kolmannen osapuolen omistamasta, luomasta tai julkaisemasta aineistosta, jolle on linkki Fiskarsin internetsivuilta. Siirtyessäsi tällaisen kolmannen osapuolen sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen sivujen käyttöä. Linkki Fiskarsiin kuulumattoman osapuolen sivuille ei tarkoita sitä, että Fiskars tukisi tällaisen kolmannen osapuolen sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluja. Fiskarsilla ei ole mitään vaikutusvaltaa tällaisten sivujen sisältöön eikä ota mitään vastuuta sivujen sisällöstä tai niiden käytöstä.
Lähettäessäsi meille materiaalia esimerkiksi sähköpostitse tai internetsivustomme välityksellä hyväksyt seuraavat ehdot:

Toimittaessasi aineiston olet tietoinen siitä, että saatamme julkaista sen.Takaat, että aineistossa ei ole sellaista, joka on laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta.Vahvistat, että aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus luovuttaa se meille, ja voimme julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen tai osia siitä tuotteisiimme ilmaiseksi ja ilman vastuu- tai muuta velvollisuutta.Ennen aineiston lähettämistä käytät kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi mahdolliset tietokonevirukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet.Sitoudut korvaamaan meille mahdolliset vahingot siinä tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta toimiin meitä vastaan.Vakuutat, että et esitä lähettämiäsi aineistoon perustuvia vaateita tai et ryhdy lähettämäsi aineiston johdosta mihinkään toimiin meitä vastaan. Fiskars ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Fiskars voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Näihin ehtoihin ja mahdollisiin vaatimuksiin sivustoon tai sillä olevaan materiaaliin nähden sovelletaan vain ja ainoastaan Suomen lakia, ilman viittauksia muuhun lainsäädäntöön.