VUOSIKERTOMUS 2013

SIJOITTAJAT

FISKARS SIJOITUSKOHTEENA

Fiskars tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernilla on valikoima vahvoja premium-brändejä, joita myyvät maailman suurimmat vähittäiskaupat. Liiketoimintaamme tukee joukko megatrendejä, kuten ihmisten kasvava kiinnostus hyvinvointiin, kestävään elämäntapaan ja muotoiluun. Kuluttajat ovat myös yhä halukkaampia panostamaan itsensä ilmaisemiseen muun muassa laittamalla ruokaa, hoitamalla puutarhaa tai sisustamalla.

Vahva markkina-asema Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa

Fiskarsilla on valikoima johtavia brändejä, joilla on pääkategorioissaan vahva markkina-asema Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Näillä alueilla brändeillämme on vahva tunnettuus ja kuluttajat luottavat niihin. Yhdistettynä vahvoihin vähittäiskauppasuhteisiimme tämä tarjoaa meille hyvän pohjan laajentua uusiin kategorioihin.

Valmiudet kiihdyttää kasvua

Fiskarsin liiketoimintamalli ja organisaatio on suunniteltu kasvua varten, olemme rakentaneet vahvan myyntiverkoston ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa ja investoineet osaavaan ja innostuneeseen henkilöstöön. Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa voimme menestyä markkinoita paremmin laajentumalla uusiin kategorioihin. Keski-Euroopassa meillä on merkittävästi mahdollisuuksia laajentaa jakeluamme, ja toinen tukijalka kasvullemme tulee olemaan Itä-Euroopan ja Aasian nopeasti kasvavat markkinat.

Mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen

Fiskarsin ydinosaamista on kehittää kategoriansa johtavia, kuluttajille merkityksellisiä premium-brändejä. Tuotevalikoimamme harmonisointi luo meille skaalaetuja, ja tuo tehokkuutta sekä meille että kaupalle. Toimintamme tulee tehostumaan myös yhteisen liiketoiminta-alustan käyttöönotosta Euroopassa sekä toimitusketjun tehostamisesta.

Vahva taloudellinen asema

Jotta voimme kasvattaa liiketoimintamme seuraavaan kokoluokkaan, aiomme lisätä panostuksia bränditunnettuuden kasvattamiseen uusilla markkinoilla ja myyntiorganisaation vahvistamiseen Aasiassa. Lisäksi aiomme investoida uusiin kategorioihin. Vahva taseemme antaa meille mahdollisuudet rahoittaa kasvutavoitteidemme toteuttamiseen tarvittavat hankkeet. Osakkeenomistajillemme olemme voineet tarjota vakaan tuoton ja osinkotulon.

Ainutlaatuinen historia

Fiskars, Suomen vanhin yritys, on ollut erinomaisen laadun tae jo 365 vuotta. Historiamme tuoma pitkäjänteinen näkemys erottaa meidät muista yhtiöistä, olipa kyse yhtiöstämme sijoituskohteena, työnantajana tai kaupan, muotoilijoiden tai toimittajien kumppanina.

Fiskarsin osake on kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Fiskarsilla on yksi osakesarja, jonka kaupankäyntitunnus on FIS1V.


Osaketiedot    
Markkina NASDAQ OMX Helsinki
ISIN FI000900400
Tunnus FIS1V (OMX)
Lista OMXH Large Cap
Toimiala ICB luokitus 3000 Kulutustavarat
Ylätoimialaluokka ID 3700 Kotitaloustarvikkeet 
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2013 81,905,242