VUOSIKERTOMUS 2013

SIJOITTAJAT

SIJOITTAJASUHTEET

Fiskarsin sijoittajaviestinnän tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä voidakseen analysoida yhtiötä ja sen tulevaisuutta sijoituskohteena. Tieto jaetaan samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Fiskars soveltaa kolmen viikon ajan ennen tuloksen julkistamista niin sanotun hiljaisen periodin periaatetta. Kyseisenä ajankohtana yhtiön edustajat eivät kommentoi markkinatilannetta tai yhtiön näkymiä.

Sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset koordinoidaan konserniviestinnässä. Sijoittajatietoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä viestintäjohtaja Anu Ilvoseen, .

Fiskars Oyj Abp
Hämeentie 135 A
PL 130, 00561 Helsinki
Puh. 0204 3910