VUOSIKERTOMUS 2013

SIJOITTAJAT

OSAKKEET


Osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä

Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Large Cap -listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja FIS1V, ja jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.


Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 81 905 242 (82 023 341). Osakepääoma oli edelleen 77 510 200 euroa.Osakkeen tiedotMarkkina
NASDAQ OMX Helsinki
ISIN
FI0009000400
Kaupankäyntitunnus
FIS1V (OMX)
Lista
OMXH Suuret yhtiöt
Toimiala
3000 Kulutustavarat
Ylätoimialaluokka
3700 Kotitaloustarvikkeet
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2013
81 905 242


Fiskarsin osakkeen kurssikehitys

euroa, 1.1.2009─31.12.2013


Omat osakkeet

Hallitus päätti helmikuussa 2013, että yhtiön hallussa olevat 118 099 omaa osaketta mitätöidään. Omat osakkeet vastasivat 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Mitätöiminen ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan.


Mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 15.2.2013, jonka jälkeen Fiskarsin osakkeiden kokonaismäärä on 81 905 242.


Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai enintään 4 000 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka.


Osakkeiden lukumäärän muutokset 2009–2013Yhteensä
Osakkeita yhteensä 31.12.2009 82 023 341
Osakkeita yhteensä 31.12.2010 82 023 341
Osakkeita yhteensä 31.12.2011 82 023 341
Osakkeita yhteensä 31.12.2012 82 023 341
15.2.2013 -118 099 Omien osakkeiden mitätöinti
Osakkeita yhteensä 31.12.2013 81 905 242Omat osakkeet 0