VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

12. Sijoitukset


2013

MuutTytäryhtiö- Saamiset osakkeet ja
euroa

osakkeet tytäryhtiöiltä osuudet Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 880 487 444,36 2 174 300,00 7 037 636,37 889 699 380,73
Lisäykset 69 463 700,00 6 497 046,32 107 156,25 76 067 902,57
Vähennykset -122 641 347,00 -4 971 346,32 -375 977,29 -127 988 670,61
Hankintamenot 31.12. 827 309 797,36 3 700 000,00 6 768 815,33 837 778 612,69Arvonalentumiset 1.1.

-711 322,80 -711 322,80
Arvonalentumiset 31.12.

-711 322,80 -711 322,80Kirjanpitoarvo 31.12.2013 827 309 797,36 3 700 000,00 6 057 492,53 837 067 289,892012

MuutTytäryhtiö- Saamiset osakkeet ja
euroa osakkeet tytäryhtiöiltä osuudet Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 961 555 728,04 5 167 236,66 6 830 262,76 973 553 227,46
Lisäykset

259 738,47 259 738,47
Vähennykset -81 068 283,68 -2 992 936,66 -52 364,86 -84 113 585,20
Hankintamenot 31.12. 880 487 444,36 2 174 300,00 7 037 636,37 889 699 380,73Arvonalentumiset 1.1. -369 150 000,00
-682 485,00 -369 832 485,00
Arvonalennuksen palautus 369 150 000,00

369 150 000,00
Vähennykset ja lisäykset

-28 837,80 -28 837,80
Arvonalentumiset 31.12. 0,00
-711 322,80 -711 322,80Kirjanpitoarvo 31.12.2012 880 487 444,36 2 174 300,00 6 326 313,57 888 988 057,93Tytäryhtiöosakkeet

Osuus Osuus

Osake- Koti-
osakkeista äänivallasta Kirjanpito-

määrä paikka
% % arvo
Avlis AB* 25 641 347 Tukholma SE 59,7 59,7 577 441 141,73
Ferraria Oy Ab 750 000 Raasepori FI 100,0 100,0 17 659 665,00
Fiskamin AB 1 000 000 Sollentuna SE 100,0 100,0 49 085 185,82
Fiskars Americas Holding Oy Ab 1 000 Raasepori FI 100,0 100,0 110 071 862,76
Fiskars Europe Holding Oy Ab 1 000 Raasepori FI 100,0 100,0 71 340 500,00
Fiskars Services Oy Ab 250 Helsinki FI 100,0 100,0 2 500,00
Fiskars (Thailand) Co., Ltd. 100 Bangkok TH 1,0 1,0 2 409,12
Inhan Tehtaat Oy Ab 10 000 Ähtäri FI 100,0 100,0 1 199 446,33
Kiinteistö Oy Danskog gård 4 000 Raasepori FI 100,0 100,0 504 563,78
Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy 150 Turku FI 100,0 100,0 2 522,82
Yhteensä 31.12.2013
827 309 797,36* Omistaa 13,0% (13,0) Wärtsilän osakkeista. Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo tilikauden lopussa oli 917,2 milj. euroa (839,0).Muiden yritysten osakkeet ja osuudetKirjanpito-


arvo
Fiskars Oyj Abp:n omistamat muut käyttöomaisuusosakkeet 6 057 492,53
Yhteensä 31.12.2013 6 057 492,53