VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

13. Vaihto-omaisuus


euroa 2013 2012
Keskeneräiset tuotteet 1 745,50 14 039,00
Valmiit tuotteet / tavarat 170 691,25 152 871,78
Yhteensä 31.12. 172 436,75 166 910,78


14. Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä


euroa 2013 2012
Myyntisaamiset 1 540 038,81 2 620 952,88
Lainasaamiset 24 548 762,49 17 773 526,66
Muut saamiset 227 606 097,40 176 460 606,23
Siirtosaamiset 18 900 863,66 21 750 326,99
Yhteensä 31.12. 272 595 762,36 218 605 412,76


15. Siirtosaamiset


euroa 2013 2012
Korkosaamiset 1 253 750,82 1 007 651,15
Muut siirtosaamiset 360 622,68 345 228,06
Yhteensä 31.12. 1 614 373,50 1 352 879,21


16. Rahat ja pankkisaamiset


euroa 2013 2012
Pankkitalletukset 1 704 278,84 1 629 990,00
Yhteensä 31.12. 1 704 278,84 1 629 990,00