VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

19. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua


euroa 2013 2012
Lainat rahoituslaitoksilta 52 499 658,69 30 000 000,00


20. Velat konserniyrityksille


euroa 2013 2012
Ostovelat 330 634,32
Muut velat 71 483 523,70 185 758 865,82
Siirtovelat 3 187 631,64 4 919 477,63
Yhteensä 31.12. 75 001 789,66 190 678 343,45


21. Siirtovelat


euroa 2013 2012
Korkovelat 946 432,34 924 540,05
Palkat ja sosiaalikulut 1 757 650,78 2 088 536,00
Osto- ja muut jaksotukset 301 873,58 898 007,98
Yhteensä 31.12. 3 005 956,70 3 911 084,03


22. Seuraavan ja myöhempien vuosien leasingmaksut


euroa 2013 2012
Seuraavan vuoden leasingmaksut 109 281,51 807 662,00
Myöhemmin suoritettavat leasingmaksut 146 858,90 2 158 069,00
Yhteensä 31.12. 256 140,41 2 965 731,00


23. Vastuusitoumukset


euroa 2013 2012
Omien sitoumusten vakuudeksi 908 216,00 712 541,00
Leasing- ja vuokravastuut 256 140,41 2 965 731,00
Takaukset konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi 13 908 947,00 12 151 314,00
Yhteensä 31.12. 15 073 303,41 15 829 586,00