VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

2. Liikevaihto


euroa 2013 2012
Rojaltituotot 19 427 672,10 20 933 236,43
Vuokratuotot 3 180 797,22 2 986 836,26
Muut 2 543 963,89 2 042 548,32
Yhteensä 25 152 433,21 25 962 621,01


3. Liiketoiminnan muut tuotot


euroa 2013 2012
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 60 067,22 132 780,09
Muut tuotot 553,24 92 770,39
Yhteensä 60 620,46 225 550,48
4. Liiketoiminnan kulut


Toimintokohtaiset kulut kululajeittain

euroa 2013 2012
Aineet ja tarvikkeet 155 490,24 164 209,17
Varaston muutos -5 525,97 67 558,21
Työsuhde-etuudet 7 620 488,07 7 062 554,75
Poistot ja arvonalentumiset 1 410 224,51 1 616 884,47
Ulkoiset palvelut 4 530 375,25 8 806 340,00
Muut 5 093 175,75 5 005 767,07
Yhteensä 18 804 227,85 22 723 313,67


Liiketoiminnan muut kulut

euroa 2013 2012
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 24 720,35 17 506,59
Yhteensä 24 720,35 17 506,59