VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

5. Tilintarkastajien palkkiot


euroa 2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot 87 314,74 88 258,00
Veroneuvonta 371 741,01 143 080,66
Muut palkkiot 187 763,63 392 853,00
Yhteensä 646 819,38 624 191,66


6. Henkilöstökulut ja henkilömäärä


Henkilöstökulut

euroa 2013 2012
Palkat ja palkkiot 5 542 391,13 5 030 284,56
Eläkekulut 1 119 289,78 1 042 747,58
Henkilösivukulut 958 807,16 989 522,61
Yhteensä 7 620 488,07 7 062 554,75Henkilöstö


2013 2012
Keskimäärin (FTE) 49 52
Kauden lopussa 44 49