VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

7. Rahoitustuotot ja -kulut


euroa 2013 2012
Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 87 363 700,00 60 301 716,32

Muilta 75,00 515,00
Osinkotuotot yhteensä 87 363 775,00 60 302 231,32
Korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista

Saman konsernin yrityksiltä 3 724 404,26 2 943 879,79
Korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 3 724 404,26 2 943 879,79
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 1 222 517,40 437 911,63
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 1 222 517,40 437 911,63
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 4 946 921,66 3 381 791,42
Pitkäaikaisten sijoitusten arvonpalautukset

Konserniyritykset*
369 150 000,00
Pitkäaikaisten sijoitusten arvonpalautukset yhteensä
369 150 000,00
* Vuonna 2008 tehty Avlis AB:n osakkeiden alaskirjaus on peruutettu ja kirjanpitoarvo palautettu alkuperäiseen hankintamenoonsa.

Avlis AB on Fiskars Oyj Abp:n tytäryhtiö.


Korkokulut ja muut rahoituskulut


Saman konsernin yrityksille


Korkokulut -371 023,18 -881 953,47

Luottotappiovaraukset -6 822 218,57

Korkokulut muille -3 169 185,15 -2 986 580,77
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -10 362 426,90 -3 868 534,24
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 81 948 269,76 428 965 488,50
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssieroja, netto 1 016 563,51 230 082,41
8. Satunnaiset erät


euroa 2013 2012
Saatu konserniavustus 16 231 400,00 18 881 208,03
Maksettu konserniavustus -2 800 000,00 -4 900 000,00
Yhteensä 13 431 400,00 13 981 208,03