VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

 

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FASEmoyhtiön tuloslaskelma


euroa Liite 2013
2012
Liikevaihto 2 25 152 433,21
25 962 621,01
Hankinnan ja valmistuksen kulut 4 -3 395 767,13
-3 927 128,83
Bruttokate
21 756 666,08 86 % 22 035 492,18 85 %


Hallinnon kulut 4 -15 408 460,72
-18 796 184,84
Liiketoiminnan muut tuotot 3 60 620,46
225 550,48
Liiketoiminnan muut kulut 4 -24 720,35
-17 506,59
Liikevoitto
6 384 105,47 25 % 3 447 351,23 13 %


Rahoitustuotot ja -kulut 7 81 948 269,76
428 965 488,50
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
88 332 375,23
432 412 839,73


Satunnaiset erät 8 13 431 400,00
13 981 208,03
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
101 763 775,23
446 394 047,76


Tilinpäätössiirrot
216 548,03
402 847,14
Tuloverot 9 -5 031 426,66
-4 564 796,68


Tilikauden voitto (tappio)
96 948 896,60
442 232 098,22