VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

Konsernin oman pääoman muutoslaskelmaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
Käyvän Vak.mat. Kert. vallattom.

Osake- Omat Muunto- arvon voitot ja voitto- omistajien Yh-
milj. euroa pääoma osakk. erot rahasto tappiot varat osuus teensä
31.12.2011 77,5 -0,9 2,0 0,1 -0,3 475,9
554,3

Muuntoeron muutos

-1,0-1,0
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä


-1,8 2,0


0,1
Rahavirran suojaukset


-0,8


-0,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen
-0,5

-0,5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä


-2,8 1,2 -0,5

-2,2
Tilikauden tulos
178,9
178,9
Tilikauden laaja tulos yhteensä

-2,8 1,2 -0,5 178,9
176,7
Maksetut osingot
-112,2
-112,2
31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 1,3 -0,8 542,6
618,9

Muuntoeron muutos

-8,4


-0,1 -8,5
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä


-9,5 -4,4 -5,6

-19,5
Rahavirran suojaukset


0,5


0,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen
-0,2

-0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä


-17,9 -3,9 -5,8
-0,1 -27,7
Tilikauden tulos
93,7 0,3 94,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä

-17,9 -3,9 -5,8 93,7 0,2 66,3
Yritysjärjestelyistä johtuvat muutokset

0,7 0,7
Omien osakkeiden mitätöinti
0,9


-0,9

Maksetut osingot
-53,2
-53,2
31.12.2013 77,5
-18,7 -2,6 -6,7 582,2 0,9 632,7


Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.