VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

10. Osakekohtainen tulos


Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Fiskars-konsernilla ei ole avoimia optio-ohjelmia tai muita rahoitusinstrumentteja, joilla olisi laimennusvaikutuksia, joten laimennettu osakekohtainen tulos on sama kuin laimentamaton.


2013 2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa 93,7 178,9
Osakkeiden lukumäärä 81 905 242 82 023 341Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 81 905 242 81 905 242Tulos/osake, euroa (laimentamaton) 1,14 2,18
Tulos/osake, euroa (laimennettu) 1,14 2,18