VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

12. Aineelliset hyödykkeet


2013
Rahoitus-Maa-
leasingilla Koneet Kesken-

ja
hankitut ja eräiset
milj. euroa vesialueet Rakennukset kiinteistöt kalusto investoinnit Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 16,4 55,9 14,3 164,7 4,9 256,2
Tilikauden muuntoerot 0,0 -0,9 -0,6 -4,7 -0,0 -6,2
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit
13,2
23,4 0,0 36,6
Lisäykset 0,0 2,6
5,2 14,6 22,5
Vähennykset -0,2 -7,1
-26,9
-34,2
Siirrot tase-erien välillä
1,3
8,5 -10,0 -0,2
Uudelleenluokittelu sijoituskiinteistöihin -1,0-1,0
Hankintamenot 31.12. 15,3 65,1 13,7 170,2 9,5 273,8Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.
30,2 13,2 123,0
166,3
Tilikauden muuntoerot
-0,2 -0,6 -3,7
-4,5
Tilikauden suunnitelmapoistot
3,1 0,3 13,3
16,7
Tilikauden arvonalentumiset 0,8 0,1
0,8
1,7
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit
7,8
18,0
25,7
Vähennykset
-6,6
-26,5
-33,0
Siirrot tase-erien välillä
0,4
-0,1
0,4
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 0,8 34,8 12,9 124,7
173,3Kirjanpitoarvo 31.12. 14,4 30,3 0,8 45,4 9,5 100,5Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin 3,1
2012
Rahoitus-Maa-
leasingilla Koneet Kesken-

ja
hankitut ja eräiset
milj. euroa vesialueet Rakennukset kiinteistöt kalusto investoinnit Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 16,5 52,5 14,6 167,2 4,3 255,0
Tilikauden muuntoerot 0,0 0,4 -0,3 0,2 -0,0 0,3
Lisäykset 0,0 1,0
3,3 8,6 12,9
Vähennykset -0,0 -0,1
-10,1
-10,2
Siirrot tase-erien välillä -0,0 2,2
4,2 -8,0 -1,6
Hankintamenot 31.12. 16,4 56,0 14,3 164,8 4,9 256,4Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.
27,4 12,2 121,0
160,6
Tilikauden muuntoerot
0,0 -0,2 0,2
-0,0
Tilikauden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset
2,7 1,2 12,7
16,6
Vähennykset
-0,0 0,0 -9,9
-9,9
Siirrot tase-erien välillä
0,1
-0,9
-0,8
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12.
30,2 13,2 123,0
166,4Kirjanpitoarvo 31.12. 16,4 25,8 1,1 41,8 4,9 90,0Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin 7,6