VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS


17. Vaihto-omaisuus


milj. euroa 2013 2012
Aineet ja tarvikkeet 20,2 20,1
Keskeneräiset tuotteet 9,2 8,8
Valmiit tuotteet / tavarat 111,7 106,8
Ennakkomaksut 0,2 0,5
Vaihto-omaisuuden arvo 141,2 136,2
Arvonalentumisvaraus -21,8 -18,2
Yhteensä 31.12. 119,4 118,0