VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

18. Myyntisaamiset ja muut saamiset


milj. euroa 2013 2012
Myyntisaamiset 125,4 101,0
Johdannaiset
0,4
Muut saamiset 4,4 6,5
Siirtosaamiset 8,7 8,2
Yhteensä 31.12. 138,5 116,0Myyntisaamisten ikäjakauma

milj. euroa 2013 2012
Erääntymättömät saamiset 104,6 85,3
1–30 päivää erääntyneet 17,5 14,4
31–60 päivää erääntyneet 2,5 2,1
61–90 päivää erääntyneet 0,8 0,9
91–120 päivää erääntyneet 0,4 0,4
Yli 120 päivää erääntyneet 3,9 1,1
Luottotappiovaraus 31.12. -4,4 -3,2
Yhteensä 31.12. 125,4 101,0Myyntisaamiset valuutoittain

milj. euroa 2013 2012
Tanskan kruunu (DKK) 13,3 5,7
Euro (EUR) 46,1 37,8
Norjan kruunu (NOK) 3,8 5,7
Ruotsin kruunu (SEK) 13,4 7,5
Englannin punta (GBP) 2,5 3,1
Yhdysvaltain dollari (USD) 29,4 31,7
Muut valuutat 16,9 9,4
Yhteensä 31.12. 125,4 101,0Myyntisaamiset jakautuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Konsernin suurimmat asiakkaat ovat vakaan luottoluokituksen saaneita jälleenmyyntiliikkeitä. Luottotappioriskin on arvioitu olevan kohtalainen. Suurin mahdollinen luottotappioriski vastaa myyntisaamisten kokonaismäärää.