VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

19. Osakepääoma


Osakepääoma ja omat osakkeet
2013 2012 2013 2012tuhatta kpl tuhatta kpl milj. euroa milj. euroa
Osakepääoma
1.1. 82 023,3 82 023,3 77,5 77,5
Omien osakkeiden mitätöinti -118,1


Osakepääoma 31.12. 81 905,2 82 023,3 77,5 77,5


2013 2012 2013 2012tuhatta kpl tuhatta kpl milj. euroa milj. euroa
Omat osakkeet
1.1. 118,1 118,1 0,9 0,9
Mitätöinti -118,1
-0,9
Omat osakkeet 31.12. 0,0 118,1 0,0 0,9Helmikuussa 2013 hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat 118,1 tuhatta omaa osaketta. Omat osakkeet vastasivat 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä.Osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä31.12.2013 31.12.2012

Osakkeiden
Osakepääoma Osakkeiden
Osakepääoma

lukumäärä Äänimäärä euroa lukumäärä Äänimäärä euroa
Osakkeet (1 ääni/osake) 81 905 242 81 905 242 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200
Yhteensä 81 905 242 81 905 242 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakelaji. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.