VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

22. Varaukset


2013Pitkäaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 0,8 1,0 2,1 3,9
Muuntoerot -0,0 -0,0 -0,0 -0,1
Lisäykset 0,2
4,4 4,6
Käytetyt varaukset -0,1 0,2 -2,4 -2,3
Arvioiden muutokset 0,1 0,0 -0,4 -0,2
Varausten peruutukset 0,3
-0,3 0,0
Varaukset 31.12. 1,3 1,2 3,5 5,9

Lyhytaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 1,1 0,6 0,9 2,6
Muuntoerot -0,0 -0,0 0,0 -0,1
Lisäykset 1,7 1,5 0,3 3,5
Käytetyt varaukset
-0,1
-0,1
Arvioiden muutokset 0,3 -0,0
0,2
Varausten peruutukset -0,4
-0,4 -0,8
Varaukset 31.12. 2,6 2,0 0,7 5,2
2012Pitkäaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 0,9 2,4 2,4 5,6
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,1
Lisäykset 0,1 0,1 0,1 0,2
Käytetyt varaukset
-1,5 -0,1 -1,6
Arvioiden muutokset -0,1

-0,1
Varausten peruutukset

-0,3 -0,3
Varaukset 31.12. 0,8 1,0 2,1 3,9

Lyhytaikaiset varaukset
Tappiolliset


Uudelleen- sopimukset


järjestely- ja muut Varaukset
milj. euroa Takuuvaraus varaus varaukset yhteensä
Varaukset 1.1. 1,0 0,6 0,5 2,1
Muuntoerot -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Lisäykset 0,2 1,2 0,4 1,8
Käytetyt varaukset -0,1 -1,1
-1,2
Arvioiden muutokset


0,0
Varausten peruutukset
-0,1
-0,1
Varaukset 31.12. 1,1 0,6 0,9 2,6