VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

23. Ostovelat ja muut velat


milj. euroa 2013 2012
Ostovelat 61,2 49,7
Muut velat 16,1 12,9
Siirtovelat:

Korkovelat 1,4 1,4

Palkat ja sosiaalikulut 33,1 32,0

Alennukset ja komissiot 25,8 23,5

Muut siirtovelat 34,4 37,1
Yhteensä 31.12. 172,0 156,6


Muut siirtovelat sisältävät materiaalihankintojen, asiakkaille myönnettävien vuosialennusten ja muiden kulujen jaksotukset.