VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

24. Vastuusitoumukset


Muut vuokrasopimukset

milj. euroa 2013 2012
Seuraavan vuoden leasingmaksut 18,2 12,8
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa suoritettavat leasingmaksut 32,9 25,6
Myöhemmin suoritettavat leasingmaksut 2,6 2,9
Yhteensä 31.12. 53,8 41,3









Vastuusitoumukset

milj. euroa 2013 2012
Takaukset konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi 13,9 12,2
Vuokravastuut 53,8 41,3
Muut vastuut 2,8 1,8
Vastuusitoumukset yhteensä 31.12. 70,5 55,2









Oikeudenkäynnit

Fiskars on osallisena useissa oikeuskäsittelyissä, vaatimuksissa ja muissa kiistoissa. Näiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella näillä tapauksilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.