VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

5. Liiketoiminnan muut tuotot


milj. euroa 2013 2012
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,3 0,2
Vuokratuotot 0,6 0,6
Liiketoiminnan myynnistä 0,5
Rojatituottoja 0,7
Silvan myyntiin liittyvän varauksen tuloutus
0,8
Muut tuotot 1,1 0,5
Yhteensä 3,1 2,1