VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

7. Työsuhde-etuudet ja henkilöstö


Työsuhde-etuudet

milj. euroa 2013 2012
Palkat ja palkkiot 157,9 138,3
Muut henkilösivukulut 20,9 18,2
Eläkekulut maksupohjaisista järjestelyistä 17,1 16,2
Eläkekulut etuuspohjaisista järjestelyistä 0,5 -0,8
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 1,1 0,9
Irtisanomiskorvaukset 4,5 0,5
Yhteensä 202,1 173,3


Henkilöstö kauden lopussa


2013 2012
Suomi 1 582 1 610
Muu Eurooppa 1 277 1 123
USA 578 533
Thaimaa 424 13
Muut 469 170
Yhteensä 4 330 3 449


Henkilöstö (FTE) keskimäärin


2013 2012
Välittömät 1 504 1 233
Välilliset 2 583 2 131
Yhteensä 4 087 3 364Fiskars käyttää seuraavia määritelmiä henkilöstömäärien raportoinnissa:

Henkilöstö kauden lopussa = palkkakirjanpidon mukaan aktiivisessa työsuhteessa oleva henkilöstö kauden lopussa

Henkilöstö (FTE) keskimäärin = tehdyn työtuntimäärän perustella kokopäiväiseksi muunnettu henkilömäärä kauden aikana

Välittömät = tuotannon työntekijät

Välilliset = muut kuin tuotannon työntekijät