VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

OSAKKEENOMISTAJAT


Fiskars Oyj Abp:llä oli 16 352 (16 148) osakkeenomistajaa tilikauden lopussa. Keskimäärin 2,1 % (2,1) osakepääomasta oli ulkomaisten tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistuksessa.


Johdon osakkeenomistus

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän sekä heidän yhdessä perheenjäsenen kanssa määräysvallassaan olevien yhteisöjen omistusosuus yhtiön osakkeista oli 31.12.2013 yhteensä 34 255 529 osakkeita, mikä vastaa 41,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 31.12.2013 yhtiöllä ei ollut optio-ohjelmaa.


Omistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2013


Osakkeiden


Omistuksia % lukumäärä %
Yritykset 615 3,76 32 298 251 39,43
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 27 0,17 1 698 158 2,08
Julkisyhteisöt 11 0,07 4 382 010 5,35
Kotitaloudet 15 372 94,01 31 516 238 38,48
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 212 1,30 10 319 461 12,60
Ulkomaat 115 0,70 435 229 0,53
Hallintarekisteröidyt

1 255 895 1,53
Yhteensä 16 352 100,00 81 905 242 100,00


Osakemäärien jakautuminen 31.12.2013


Osakkeiden
Osakkeiden määrä Omistuksia % lukumäärä %
1─100 5 862 35,85 344 139 0,42
101─500 6 392 39,09 1 689 420 2,06
501─1 000 1 869 11,43 1 439 904 1,76
1 001─10 000 1 933 11,82 5 334 416 6,51
10 001─100 000 225 1,38 5 833 348 7,12
100 001─1 000 000 57 0,35 18 895 016 23,07
1 000 001─ 14 0,09 48 368 999 59,06
Yhteensä 16 352 100,00 81 905 242 100,00

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakerekisterin mukaan 31.12.2013


Osuus

osakkeista
Osakkeet ja äänistä %
1 Virala Oy Ab 10 275 000 12,55
2 Turret Oy Ab 9 095 406 11,10
3 Holdix Oy Ab 8 294 050 10,13
4 I.A. von Julins sterbhus 2 689 120 3,28
5 Sophie von Julins stiftelse 2 551 791 3,12
6 Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 2 469 326 3,01
7 Oy Julius Tallberg Ab 2 408 049 2,94
8 Ehrnrooth Albert 1 630 372 1,99
9 Ehrnrooth Alexander 1 630 000 1,99
10 Ehrnrooth Jacob 1 626 929 1,99
11 Fromond Elsa 1 623 926 1,98
12 Ehrnrooth Sophia 1 536 230 1,88
13 Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1 525 871 1,86
14 Åbo Akademin säätiö 1 012 929 1,24
15 Wrede Sophie 821 790 1,00
16 Hartwall Peter Johan 748 450 0,91
17 Lindsay von Julin & Co Ab 733 320 0,90
18 Therman Anna Maria Elisabeth 722 436 0,88
19 Gripenberg Margareta 628 974 0,77
20 Åberg Albertina 628 679 0,77
20 suurinta yhteensä 52 652 648 64,28