VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

Osakekohtaiset tunnusluvut

2013 2012 2011 2010 2009
Osakepääoma milj. euroa 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Tulos/osake (laimennettu ja laimentamaton) euroa/osake 1,14 2,18 1,91 1,15 1,05

jatkuvat toiminnot euroa/osake 1,14 2,18 1,91 1,15 1,05
Nimellisosinko/osake* euroa/osake 0,67* 0,65 1,37 1,90 0,52
Osingonjako milj. euroa 54,9 53,2 112,2 155,6 42,6
Oma pääoma / osake euroa/osake 7,71 7,56 6,77 6,76 6,16
Osakkeen osakeantioikaistu keskikurssi euroa/osake 18,20 16,00 16,92 13,94 8,25
Osakkeen osakeantioikaistu alin kurssi euroa/osake 16,20 13,60 10,99 10,52 5,32
Osakkeen osakeantioikaistu ylin kurssi euroa/osake 19,70 17,49 22,05 17,45 11,10
Osakkeen osakeantioikaistu kurssi 31.12. euroa/osake 19,55 16,69 13,94 17,33 10,62
Osakekannan markkina-arvo milj. euroa 1 601,2 1 367,0 1 141,8 1 419,5 869,9
Osakkeiden määrä, 1 000 kpl
81 905,2 82 023,3 82 023,3 82 023,3 82 023,3
Omat osakkeet, 1 000 kpl

118,1 118,1 112,6 112,6
Osakkeiden vaihdon kehitys, 1 000 kpl
3 042,1 4 883,3 5 730,3 6 626,0 4 406,8
Hinta/voitto-suhde
17,1 7,7 7,3 15,1 10,1
Osinko/tulos, %
58,8 29,8 71,9 165,3 51,0
Efektiivinen osinkotuotto, %
3,4 3,9 9,8 11,0 4,9
Osakkeenomistajien määrä 31.12.
16 352 16 148 15 339 12 213 11 916
* Hallituksen ehdotus.


Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake ovat samat, koska yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.