VUOSIKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT


Viisivuotiskatsaus

2013 2012 2011 2010 2009
Liikevaihto milj. euroa 798,6 747,8 742,5 715,9 660,3

josta ulkomailla milj. euroa 657,6 579,1 568,5 549,9 518,7

% liikevaihdosta % 82,3 77,4 76,6 76,8 78,6

vienti Suomesta milj. euroa 66,2 54,5 69,1 77,9 89,3
Liikevaihdon muutos, % % 6,8 0,7 3,7 8,4 -5,3
Bruttokate milj. euroa 323,2 274,6 259,2 253,6 221,1

% liikevaihdosta % 40,5 36,7 34,9 35,4 33,5
Liiketulos milj. euroa 61,0 63,9 52,8 49,1 39,5

% liikevaihdosta % 7,6 8,5 7,1 6,9 6,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä milj. euroa 74 63 62 60 40
Osakkuusyhtiön tulososuus milj. euroa 50,8 47,8 42,7 65,9 66,5
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos milj. euroa 0,7 5,6 -1,0 -2,2 -0,4
Rahoitusnetto milj. euroa -4,2 83,2 67,4 -6,3 -14,2

% liikevaihdosta % -0,5 11,1 9,1 -0,9 -2,2
Tulos ennen veroja milj. euroa 108,3 200,4 161,8 106,7 91,4

% liikevaihdosta % 13,6 26,8 21,8 14,9 13,8
Tuloverot jatkuvasta toiminnasta milj. euroa -14,3 -21,5 -5,5 -12,4 -7,9
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa 93,7 178,9 156,3 94,3 83,5

% liikevaihdosta % 11,7 23,9 21,1 13,2 12,7
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta milj. euroa 0,3


-0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut milj. euroa 202,1 173,3 171,7 172,8 165,3
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset milj. euroa 29,2 21,9 21,5 34,9 28,1

% liikevaihdosta % 3,7 2,9 2,9 4,9 4,3
Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa 81,0 95,0 107,4 92,6 121,0
Investoinnit (ml. yritysostot) milj. euroa 37,5 32,7 24,4 18,5 14,5

% liikevaihdosta % 4,7 4,4 3,3 2,6 2,2
Tutkimus- ja kehittämismenot milj. euroa 13,3 10,3 8,6 8,5 8,9

% liikevaihdosta % 1,7 1,4 1,2 1,2 1,3
Aktivoidut kehittämismenot milj. euroa 0,7 1,1 1,5 1,3 0,4
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta milj. euroa 631,8 618,9 554,3 553,5 504,8
Määräysvallattomien omistajien osuus milj. euroa 0,9Oma pääoma yhteensä milj. euroa 632,7 618,9 554,3 553,5 504,8
Korolliset nettovelat milj. euroa 152,6 72,4 150,8 200,0 235,7
Käyttöpääoma milj. euroa 88,3 71,4 82,7 101,2 102,6
Taseen loppusumma milj. euroa 1 039,1 935,4 940,2 979,0 973,3
Sijoitetun pääoman tuotto % 15,1 28,9 22,6 14,8 13,6
Oman pääoman tuotto % 15,0 30,5 28,2 17,8 17,6
Omavaraisuusaste % 60,9 66,2 59,0 56,5 51,9
Nettovelkaantumisaste % 24,1 11,7 27,2 36,1 46,7
Henkilöstö keskimäärin (FTE)
4 087 3 364 3 545 3 612 3 867
Henkilöstö kauden lopussa
4 330 3 449 3 574 3 944 3 742

josta ulkomailla
2 748 1 839 2 072 1 904 2 111