VUOSIKERTOMUS 2013

VASTUULLISUUS

FISKARS-TIIMI

Menestyminen kilpailluilla ja dynaamisilla globaaleilla markkinoilla edellyttää tiivistä yhteistyötä ja henkilöstöä, joka on sitoutunut ja innostunut edistämään liiketoimintaa. Kaikilla meillä 4 100:lla fiskarslaisella on oma tärkeä tehtävämme asiakkaista huolehtimisessa ja siinä että saamme ainutlaatuiset brändimme ja tuotteemme kuluttajien koteihin ja puutarhoihin.

 

Fiskarsin työntekijät haluavat suoriutua tehtävistään erinomaisesti, ja yrityksenä haluamme menestyä. Innostusta pitää mielestämme ruokkia, ja siksi olemme päättäneet keskittyä johtajuuteen, hyvinvointiin ja sitoutumiseen.

Vaatii poikkeuksellista johtajuutta luoda maailmanluokan tiimi, jossa yhdistyvät kaupallisten tavoitteidemme edellyttämä korkea suoritustaso, innovaatiot ja jatkuva oppiminen. Fiskarsin esimiesten on osattava innostaa työntekijöitä asettamaan tavoitteet korkealle ja ponnistelemaan aktiivisesti yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi

Vuonna 2013 jatkoimme investointeja johtajuuteen ja oppimisen ja ammatillisen kehittymismahdollisuuksien tarjoamiseen työntekijöille ja johdolle. Työntekijöidemme kyky toimia eri toiminnot yhdistävänä tiiminä on jo antanut meille kilpailuetua ja tuonut uutta liiketoimintaa.

Fiskarsin visiona ovat tehokkaat ja innostuneet työntekijät, jotka saavat ja ottavat vastuuta ja jakavat uskomme siihen että kaiken, yksinkertaisimmatkin asiat voi tehdä fiksummin ja paremmin. Sitoutuminen merkitsee älyn ja tunteen tasolla tapahtuvaa osallistumista, joka saa meidät innostumaan ja tekemään parhaamme.

Käydessämme yhtiönä läpi suurta muutosta meidän on tärkeää tietää, miten toimimme joukkueena. Vuosittaisesta henkilöstökyselystä saadun palautteen perusteella olemme panostaneet erityisesti vuoropuhelun parantamiseen koko organisaatiossa. Tällä alueella näkyi selkeä parannus vuoden 2013 tuloksissa, joiden mukaan tiimimme myös ymmärtävät selkeästi yhteisen strategiamme ja visiomme.

Fiskarsin innovatiivisten ja tehokkaiden tuotteiden tuomisessa markkinoille on tärkeää tehdä yhteistyötä vähittäiskaupan kanssa kuluttajien innostamiseksi ja valistamiseksi. Panostamme jatkuvasti myynti- ja markkinointiosaamiseen, jotta voimme maksimoida mahdollisuudet ohjata ostoksia tekeviä kuluttajia kaupassa ja digitaalisissa kanavissa ja auttaa heitä ostopäätöksen tekemisessä. Tämä tavoite on ohjannut Euroopan myyntiyksiköidemme uudistamista ja liiketoiminta-alueidemme markkinointitiimien vahvistamista.


Työntekijätiedot 2013* 2012
Työntekijöitä keskimäärin (FTE) 4 087 3 364
Työntekijöitä tuotannossa, % 40 42
Työntekijöiden vaihtuvuus, % 3 3
Osa-aikaisia työntekijöitä, % 13 14
Sukupuolijakauma, miehet/naiset, % 46/54 52/48
Naisia johtoryhmässä, % 29 20
Naisia hallituksessa, % 22 22
Esimiehiä Licence to lead -koulutuksessa, % 90 69
Henkilöstökyselyyn vastanneita työntekijöitä, % 69 74

Työntekijät, jotka mukana suorituksen arvioinnissa
ja tavoitteiden asettamisprosessissa, %

92 94
* Luvut sisältävät Royal Copenhagenin paitsi Henkilöstön vaihtuvuus,
Osa-aikaisia työntekijöitä ja Esimiehiä Licence to lead-koulutuksessa.