VUOSIKERTOMUS 2013

VASTUULLISUUS

VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

365-vuotinen historia, kestävä muotoilu ja pitkäikäiset tuotteet ovat Fiskarsin vastuullisuustyön perusta. Ainutlaatuisen lähestymistapamme tukipilarit ovat arvomme ja toimintaohjeemme (Code of Conduct). Vuonna 2013 keskityimme toimitusketjumme läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden varmistamiseen sekä globaaleja tavoitteitamme tukevien johtamistaitojen kehittämiseen.

Uskomme, että vallitsevan kertakäyttöajattelun sijaan yhä useammat ihmiset arvostavat hyvin suunniteltuja tuotteita, jotka on tehty kestämään aikaa ja vaihtuvia trendejä. Toiminnalliset ja innovatiiviset tuotteemme on tarkoitettu käytettäväksi 365 päivänä vuodessa. Tuotteidemme materiaalien käyttö on optimoitu, ja ne on suunniteltu kierrätyskelpoisiksi ensimmäisistä luonnoksista aina kaupan hyllylle ja käyttöön asti. Tuotteemme on suunniteltu helpoiksi käyttää, puhdistaa ja säilyttää, sukupolvelta toiselle.

Laatu on Fiskarsin kaiken toiminnan perusta. Oikein käytettyinä ja hoidettuina tuotteemme säilyvät materiaaliltaan ja laadultaan moitteettomina. Tuotekehitysprosessimme perustuu jatkuvaan testaukseen ja oppimiseen, ja olemme investoineet paljon tuotekehitykseen ja laadunvarmistukseen. Testipuutarhallamme on tärkeä merkitys puutarhatuotteidemme tuotekehityksessä, ja puutarhatyökalujen prototyyppien ja uusien tuotteiden toiminnallisuus ja kestävyys testataan omissa laboratorioissamme. Näin varmistamme esimerkiksi sen, että päivittäisessä käytössä Fiskarsin kirveet ovat käytännössä särkymättömiä, ja ainoa huoltotoimenpide on terän teroittaminen tarvittaessa.

Koska monia kodintuotteitamme käytetään ruoanlaitossa, varmistamme huolellisen laadunvalvontaprosessin ja tiukkojen testien avulla, että tuotteet soveltuvat käyttötarkoitukseensa ja täyttävät niille asetetut materiaali- ja laatuvaatimukset. Esimerkiksi kaikki Iittalan keraamiset tuotteet voidaan laittaa tiskikoneeseen tai nostaa suoraan uunista pöytään. Niitä voidaan myös säilyttää pakastimessa rakenteellisen kestävyyden heikentymättä.


Rakentavaa vuoropuhelua toimittajien kanssa

Meille kestävän kehityksen periaatteita noudattava toimitusketju on olennaisen tärkeää, ja pyrimmekin varmistamaan, että oma tuotantotoimintamme ja toimittajiemme toiminta vastaa arvojamme ja laatuvaatimuksiamme sekä asiakkaidemme odotuksia. Tuotantolaitoksiamme kehitetään jatkuvasti, jotta ne täyttäisivät ja ylittäisivät uusimmat vaatimukset. Olemme panostaneet hankinnan ja kestävän kehityksen osaamiseen, jotta voimme aktiivisesti tehdä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja tukea heidän vastuullisuustyötään.

Fiskars vaatii kumppaneiltaan sitoutumista työ- ja ihmisoikeuksiin sekä työturvallisuutta, ympäristövaikutuksia ja liiketoiminnan eettisyyttä koskeviin periaatteisiin, jotka on kirjattu Fiskarsin toimittajien toimintaohjeisiin. Strategiamme on yhtenäistää toimittajajoukkoamme ja muodostaa pitkäaikainen kumppanuus tärkeimpien toimittajiemme kanssa. Oman valmistusosaamisemme ansiosta voimme tarjota toimittajillemme asiantuntemusta teknisten asioiden lisäksi myös esimerkiksi työturvallisuudessa. Jatkamme toimittajiemme, hankintaorganisaatiomme ja tuotantoasiantuntijoidemme välistä vuoropuhelua parhaiden käytäntöjen edistämiseksi. Tämä on pitkäjänteistä työtä, johon olemme sitoutuneet.

 
CASE: Kehityskohteena työturvallisuus

Työturvallisuus on yksi toimittajiemme tärkeimpiä kehityskohteita, ja se vaatii jatkuvaa huomiota.

Vuonna 2013 suomalainen kansalaisjärjestö tutki muotoilutuotteiden valmistusta Thaimaassa. Läpinäkyvyystavoitteemme mukaisesti teimme heidän kanssaan yhteistyötä antamalla tietoja toimittajistamme ja auttamalla vierailun järjestämisessä.

Tutkimusraportti vahvisti sitoutumistamme sen varmistamiseen, että työturvallisuutta koskevia säännöksiä noudatetaan toimitusketjussamme ja että työntekijöitä suojellaan mahdollisilta vaaroilta. Seuraamme aktiivisesti vaatimustemme noudattamista ja teemme läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa auttaaksemme heitä ymmärtämään ja toteuttamaan tarvittavia muutoksia.

 


Fiskarsin kestävän kehityksen tahtotila

Fiskarsin missio on rikastaa ihmisten elämää kestävillä tuotteilla, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia toiminnallisuudellaan, innovaatioillaan ja muotoilullaan. Haluamme harjoittaa ja kasvattaa liiketoimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huolehtien ihmisistä ja ympäristöstä.

Fiskarsin vastuullisuustyön painopisteet ovat:
  • Kestävä muotoilu
  • Vastuullinen valmistus
  • Huolenpito ihmisistä ja yhteisöistä
  • Pitkän aikavälin kannattavuus
 

Haluamme varmistaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen arjessa tuotteidemme ja toimintamme kautta. Tuotteidemme avulla asiakkaat voivat tehdä kestäviä valintoja kotiin, puutarhaan ja ulkoilukäyttöön. Tuotekehityksessä huomioimme ympäristönäkökohdat tuotteen koko elinkaaren ajalta. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon myös kaikessa liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Pyrimme minimoimaan liiketoimintojemme ympäristövaikutuksen.

100 %

Aasiasta hankittujen valmiiden tuotteiden kokonaisvolyymistä on auditoitu

 

 
83 %

Toimittajista sai arvosanaksi tyydyttävä tai hyvä

 

 

Fiskarsin toimittajilta vaaditaan toimittajien toimintaohjeiden (Supplier Code of Conduct) noudattamista, jota valvotaan auditoinnein. Oman henkilökuntamme ja ulkoisen kumppanimme tekemät auditoinnit jatkuivat vuonna 2013. Havaitut haasteet liittyivät useimmiten työturvallisuuteen, kuten oikeiden suojavälineiden käyttöön ja kemikaalien käsittelyyn, sekä työaikoihin.