Årsredovisning 2013

BOKSLUT

Nyckeltal per aktie

2013 2012 2011 2010 2009
Aktiekapital milj. euro 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Resultat/aktie (utspätt och outspätt) euro/aktie 1,14 2,18 1,91 1,15 1,05

kvarvarande verksamhet euro/aktie 1,14 2,18 1,91 1,15 1,05
Nominell dividend/aktie* euro/aktie 0,67* 0,65 1,37 1,90 0,52
Dividend milj. euro 54,9 53,2 112,2 155,6 42,6
Eget kapital / aktie euro/aktie 7,71 7,56 6,77 6,76 6,16
Aktiens emissionsjusterade medelkurs euro/aktie 18,20 16,00 16,92 13,94 8,25
Aktiens emissionsjusterade lägsta kurs euro/aktie 16,20 13,60 10,99 10,52 5,32
Aktiens emissionsjusterade högsta kurs euro/aktie 19,70 17,49 22,05 17,45 11,10
Aktiens emissionsjusterade kurs 31.12. euro/aktie 19,55 16,69 13,94 17,33 10,62
Aktiestockens börsvärde milj. euro 1 601,2 1 367,0 1 141,8 1 419,5 869,9
Antal aktier, 1 000 st.
81 905,2 82 023,3 82 023,3 82 023,3 82 023,3
Egna aktier, 1 000 st.

118,1 118,1 112,6 112,6
Aktiernas omsättning, 1 000 st.
3 042,1 4 883,3 5 730,3 6 626,0 4 406,8
P/E-tal
17,1 7,7 7,3 15,1 10,1
Dividend/resultat, %
58,8 29,8 71,9 165,3 51,0
Effektiv dividendavkastning, %
3,4 3,9 9,8 11,0 4,9
Antal aktieägare 31.12.
16 352 16 148 15 339 12 213 11 916
* Styrelsens förslag.


Det utspädda och outspädda resultatet/aktie är lika, eftersom bolaget inte har några öppna optionsprogram.