Årsredovisning 2013

BOKSLUT

22. Avsättningar


2013Långfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 0,8 1,0 2,1 3,9
Omräkningsdifferenser -0,0 -0,0 -0,0 -0,1
Avsättningar som gjorts under perioden 0,2
4,4 4,6
Belopp som utnyttjats under perioden -0,1 0,2 -2,4 -2,3
Förändringar i estimat 0,1 0,0 -0,4 -0,2
Upplösta och hävda avsättningar 0,3
-0,3 0,0
Avsättningar 31.12. 1,3 1,2 3,5 5,9

Kortfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 1,1 0,6 0,9 2,6
Omräkningsdifferenser -0,0 -0,0 0,0 -0,1
Avsättningar som gjorts under perioden 1,7 1,5 0,3 3,5
Belopp som utnyttjats under perioden
-0,1
-0,1
Förändringar i estimat 0,3 -0,0
0,2
Upplösta och hävda avsättningar -0,4
-0,4 -0,8
Avsättningar 31.12. 2,6 2,0 0,7 5,2
2012Långfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 0,9 2,4 2,4 5,6
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,1
Avsättningar som gjorts under perioden 0,1 0,1 0,1 0,2
Belopp som utnyttjats under perioden
-1,5 -0,1 -1,6
Förändringar i estimat -0,1

-0,1
Upplösta och hävda avsättningar

-0,3 -0,3
Avsättningar 31.12. 0,8 1,0 2,1 3,9

Kortfristiga avsättningar
Avsättning för Förlustkontrakt


omstrukturerings- och övriga Avsättningar
milj. euro Garantier kostnader avsättningar sammanlagt
Avsättningar 1.1. 1,0 0,6 0,5 2,1
Omräkningsdifferenser -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Avsättningar som gjorts under perioden 0,2 1,2 0,4 1,8
Belopp som utnyttjats under perioden -0,1 -1,1
-1,2
Förändringar i estimat


0,0
Upplösta och hävda avsättningar
-0,1
-0,1
Avsättningar 31.12. 1,1 0,6 0,9 2,6