Årsredovisning 2013

BOKSLUT

12. Placeringar


2013

Fordringar
Dotter- hos bolag Övrigabolags- inom samma aktier och
euro

aktier koncern andelar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 880 487 444,36 2 174 300,00 7 037 636,37 889 699 380,73
Ökningar 69 463 700,00 6 497 046,32 107 156,25 76 067 902,57
Minskningar -122 641 347,00 -4 971 346,32 -375 977,29 -127 988 670,61
Anskaffningsvärde 31.12. 827 309 797,36 3 700 000,00 6 768 815,33 837 778 612,69Nedskrivningar 1.1.

-711 322,80 -711 322,80
Nedskrivningar 31.12.

-711 322,80 -711 322,80Bokföringsvärde 31.12.2013 827 309 797,36 3 700 000,00 6 057 492,53 837 067 289,892012

Fordringar
Dotter- hos bolag Övrigabolags- inom samma aktier och
euro aktier koncern andelar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 961 555 728,04 5 167 236,66 6 830 262,76 973 553 227,46
Ökningar

259 738,47 259 738,47
Minskningar -81 068 283,68 -2 992 936,66 -52 364,86 -84 113 585,20
Anskaffningsvärde 31.12. 880 487 444,36 2 174 300,00 7 037 636,37 889 699 380,73Nedskrivningar 1.1. -369 150 000,00
-682 485,00 -369 832 485,00
Återföring av nedskrivning 369 150 000,00

369 150 000,00
Minskningar och ökningar

-28 837,80 -28 837,80
Nedskrivningar 31.12. 0,00
-711 322,80 -711 322,80Bokföringsvärde 31.12.2012 880 487 444,36 2 174 300,00 6 326 313,57 888 988 057,93Dotterbolagsaktier

Andel av Andel
aktiekapital av röster Bokförings-

Antal aktier Hemort
% % värde
Avlis AB* 25 641 347 Stockholm SE 59,7 59,7 577 441 141,73
Ferraria Oy Ab 750 000 Raseborg FI 100,0 100,0 17 659 665,00
Fiskamin AB 1 000 000 Sollentuna SE 100,0 100,0 49 085 185,82
Fiskars Americas Holding Oy Ab 1 000 Raseborg FI 100,0 100,0 110 071 862,76
Fiskars Europe Holding Oy Ab 1 000 Raseborg FI 100,0 100,0 71 340 500,00
Fiskars Services Oy Ab 250 Helsingfors FI 100,0 100,0 2 500,00
Fiskars (Thailand) Co., Ltd. 100 Bangkok TH 1,0 1,0 2 409,12
Inha Bruk Ab 10 000 Etseri FI 100,0 100,0 1 199 446,33
Fastighets Ab Danskog gård 4 000 Raseborg FI 100,0 100,0 504 563,78
Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy 150 Åbo FI 100,0 100,0 2 522,82
Sammanlagt 31.12.2013
827 309 797,36* Äger 13,0 % (13,0) av Wärtsiläs aktier. Marknadsvärdet för andelen i Wärtsilä var 917,2 milj. euro (839,0) i slutet av räkenskapsperioden.Aktier och andelar i övriga företagBokförings-


värde
Övriga aktier och andelar ägda av Fiskars Oyj Abp 6 057 492,53
Sammanlagt 31.12.2013 6 057 492,53