Årsredovisning 2013

BOKSLUT

13. Varulager


euro 2013 2012
Halvfärdiga arbeten 1 745,50 14 039,00
Färdiga varor 170 691,25 152 871,78
Sammanlagt 31.12. 172 436,75 166 910,78


14. Fordringar på koncernbolag


euro 2013 2012
Försäljningsfordringar 1 540 038,81 2 620 952,88
Lånefordringar 24 548 762,49 17 773 526,66
Övriga fordringar 227 606 097,40 176 460 606,23
Resultatregleringar 18 900 863,66 21 750 326,99
Sammanlagt 31.12. 272 595 762,36 218 605 412,76


15. Resultatregleringar


euro 2013 2012
Räntefordringar 1 253 750,82 1 007 651,15
Övriga resultatregleringar 360 622,68 345 228,06
Sammanlagt 31.12. 1 614 373,50 1 352 879,21


16. Kassa och bank


euro 2013 2012
Kassa och banktillgodohavanden 1 704 278,84 1 629 990,00
Sammanlagt 31.12. 1 704 278,84 1 629 990,00