Årsredovisning 2013

FISKARS 2013

FISKARS HISTORIA

Fiskars är grundat 1649 i Fiskars Bruk, och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Liksom det bolag som föddes i Fiskars Bruk, har även bruket en stark egen identitet och utveckling som präglas av ett starkt arv.

Fiskars Bruk, företagets födelseort, utveckades från att från början vara en järnbruksanläggning till att bli en av de största produktionsanläggningarna för kopparartiklar i Finland under sent 1700-tal. Fiskars rykte som tillverkare av knivar och saxar har sitt ursprung på 1830-talet då de första finbesticken tillverkades i bruket. Även Fiskars klassiska sax med orange handtag tillverkades till en början i brukets gamla kopparsmedja år 1967. Idag ordnas där konst- och designutställningar. Fiskars långa historia lever vidare i brukets unika atmosfär. Bruket är nuförtiden internationellt känt som ett centrum för konst och design med över 100 konstnärer, formgivare och hantverkare som har bruket som sitt hem.