Årsredovisning 2013

FISKARS 2013

STRATEGI

Fiskars har en klar tillväxtambition: vi vill prestera bättre än marknaden samtidigt som vi bevarar vår solida lönsamhet på lång sikt. Fiskars styrka ligger i vår förmåga att skapa mervärde genom att bygga starka varumärken, innovativa produkter och unik design.

Fiskars strategi siktar på att placera våra ikoniska produkter i händerna på engagerade konsumenter världen över och vi har byggt en affärsmodell och organisation för att göra just detta på smartast möjliga sätt. Åtråvärda, smarta produkter och starka varumärken utgör grunden för vår verksamhet. Vi utvecklar våra varumärken för tillväxt och skapar förutsättningar för expansion till nya kategorier och marknader alltmedan vi värnar om våra varumärkesvärderingar. När vår verksamhet utvidgas beaktar vi flera kriterier som bygger på kännedom om konsumenter och branschen, bland annat hur en utvidgning går ihop med vår distribution, möjligheter till innovation samt lämplighet för varumärket i fråga.

Vår tillväxtstrategi bygger på tre element: att öka vår marknadsandel inom nuvarande verksamheter och marknader, att investera i nya kategorier och att gå in på nya marknader med stor tillväxtpotential. Det här gör vi genom att investera i våra varumärken och säljorganisation – men också genom företagsköp, om de passar vår affärsmodell.

Mission Vision Mål

Vår mission är att berika människors liv genom hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens utmaningar därför att de är funktionella, innovativa och väldesignade.

Vår vision är att vara ett
globalt bolag som levererar:

 • varumärken som människor vill ha
 • hållbara produkter som ger glädje
 • produktsortiment som gör oss till kategoriledare
 • spetskompetens i både försäljning och utförande

Vårt mål är att placera våra unika produkter i hem, trädgårdar och ryggsäckar överallt genom att föra en intelligent samverkan med våra konsumenter.


 
Tillväxtstrateg

Vår strategiska agenda

Sedan år 2008 har vi genomgående utvecklats mot ett fokuserat och effektivt konsumentvarubolag för märkesvaror. Det övergripande målet är att bli ett integrerat bolag med en portfölj av växande, lönsamma verksamheter.

Under de senaste åren har vi vidtagit ett antal åtgärder för att förenkla vår koncernstruktur och öka vår fokus på utvalda verksamhetsområden och varumärken. Vi gör också betydande investeringar för att skapa en konkurrenskraftig affärsplattform – strukturer, system och processer – som är flexibla och kan bidra till att vi når våra tillväxtmål. Tyngdpunkten ligger nu på tillväxt och på att förverkliga våra expansionsmål globalt. Under de närmaste åren kommer vi att investera i våra varumärken i Central- och Östeuropa, bygga upp en säljregion i Asien samt satsa på nya affärsmöjligheter för kategoriexpansion.


 Tema Framsteg under 2013
FOKUS
 • Stark fokus inom affärsområden
 • En portfölj av premiumvarumärken
 • Optimalt produktsortiment i utvalda kategorier
 • Konsolidering av Zinck-Lysbro i varumärket Fiskars
 • Omriktning av Leborgne för internationell tillväxt
 • Avyttring av lokala Sankey-verksamheten och produktioneni Storbritannien
EFFEKTIVITET
 • Förenkladstruktur
 • Integrerade affärsprocesser
 • Flexibel leveranskedja
 • Införing av en gemensam affärsplattform för majoriteten av våra europeiska verksamheter
 • Omorganisering av glas- och keramiktillverkning
 • Lansering av en regional distributionsenhet för Centrala Europa
 • Verkställande av leveranser till Gerbers europeiska kunder via distributionsenheten i Centraleuropa.
 TILLVÄXT
 • Ökade marknadsandelar inom nuvarande verksamheter och marknader
 • Ökad marknadsandel för trädgårdshandverktyg i Europa
 • Första paneuropeiska marknadsföringskampanjen gav fart till Trädgårdsverksamhetens höstsäsong i Europa
 • Ökat hyllutrymme i USA genom
  innovativa produktlanseringar och försäljningsmarknadsföring
 • Ökad distribution för yxor i USA
 • Satsningar på nya kategorier
 • Inträde i inhomusodling genom Fiskars KitchenGarden
 • Lansering av Leborgnes nya serie av europeiska byggverktyg
 • Lansering av ny inredningskollektion för Iittala
 • Förvärvet av Royal Copenhagen
 • Expansion till nya marknader med stor tillväxtpotential
 • Regional utvidgning i Ryssland
 • Lansering av köksredskap i Central- och Östeuropa
 • Iittala butiker öppnades i Japan och Kina
 • Beslutet att upprätta en säljregion i Asien och Stillahavsområdet
 • Väsentlig ökning i försäljning online