Årsredovisning 2013

FISKARS 2013

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Fiskars är ett unikt företag. För nästan 365 år sedan grundade en holländsk affärsman ett järnverk i en liten finländsk by. I dag firar Finlands äldsta företag stolt sitt 365-årsjubileum starkare än någonsin. Vår framgång återspeglar den styrka och innovation som präglar våra varumärken och det engagemang och energi som är kännetecken för våra anställda världen över.

År 2013 levererade Fiskars än en gång ett starkt ekonomiskt resultat – för fjärde året i rad presterade vi bolagets bästa rörelseresultat hittills. Bidragande faktorer för resultatet var vår fokuserade styrning av både sortiment och kostnader.

Ur ett försäljningsperspektiv ser jag tillbaka på 2013 med blandade känslor. Vår omsättning växte med 7 %, men tillväxten kan till största delen tillskrivas det lyckade förvärvet av Royal Copenhagen. De jämförbara försäljningssiffrorna var dessvärre oförändrade, eftersom marknaden fortsättningsvis var instabil och affärsområdet Hem rationaliserade sitt sortiment och genomförde stora systemändringar. I Finland, som är en av våra största marknader, var återförsäljningsmiljön oroväckande svag.

Fiskars har en klar ambition att växa, både på nya marknader och inom nya kategorier. Vi har klara bevis på att vår strategi med ett integrerat bolag fungerar och vi är fortsättningsvis övertygade om att premiumvarumärken, som inspirerar människor och gör deras vardag lättare, kommer att vara framgångsrika i det långa loppet.

Fiskars omvandling fortskrider enligt planerna. Vårt femårsprogram för vår affärsplattform i Europa har nu nått halvvägs och vi börjar skörda frukterna av satsningen. År 2013 inrättade vi en centraliserad distributionsenhet för Centraleuropa och den har även Gerbers europeiska distribution kunnat börja utnyttja. För att avrunda vår verksamhetsmodell har vi lanserat ett omstruktureringsprogram för att optimera vår leveranskedja och se till att våra försäljningsenheter i Europa är i linje med vår affärsmodell.

Jag är stolt över de framsteg vi har gjort, men det finns fortfarande mycket vi behöver göra för att uppnå våra tillväxtmål. Vi är starka i de nordiska länderna och i Nordamerika, där marknaderna växer långsamt och vi har stora andelar av marknaden inom våra kärnkategorier. Vi tror att våra främsta varumärken har potential att ta över en betydande marknadsandel i Centraleuropa och vi siktar på att skapa en andra tillväxtmotor i de snabbt växande marknaderna i Östeuropa och Asien & Stillahavsområdet.


För att ge fart åt tillväxten i de här allt viktigare marknaderna planerar vi att under de närmaste åren göra betydande satsningar i varumärkeskännedom. Vi kommer att satsa på våra varumärken och på vår försäljningsorganisation i Asien-Stillahavsområdet. Dessutom planerar vi att investera i expansion till nya kategorier. På kort sikt kommer de här satsningarna att påverka rörelseresultatet negativt, men satsningarna är viktiga för att vi ska kunna förverkliga den tillväxtpotential som finns i vår unika varumärkesportfölj. Vår tillväxtstrategi inkluderar noga utvalda företagsköp som passar in i vår strategi och som bidrar till vår lönsamhet på sikt.

Fiskars gör hållbara produkter som berikar konsumenters vardagsliv. Vi kan vara stolta över att konsumenter litar på våra produkter generation efter generation: Vårt unika arv och långsiktiga perspektiv gör att vi avviker från många andra företag. Vi välkomnar alla våra aktionärer, kunder och anställda att delta i vårt 365-årsjubileum och vi lovar att vi finns till för er, alltid lite bättre och lite smartare. Varje dag.

 

Kari Kauniskangas,
Verkställande direktör