Årsredovisning 2013

FÖRVALTNING

Den utvidgade ledningsgruppen

Fiskarskoncernen har fyra rapporterande segment: EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga (Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).

Företaget har tre affärsområden: Hem, Trädgård och Uteliv. De tre affärsområdena hanteras under två geografiska segment: EMEA och Amerika.

I EMEA-regionen har Fiskars introducerat en matrisorganisation i syfte att skynda på tillväxten. Två säljregioner, Norr och Central, har det kommersiella ansvaret för sina respektive regioner. Cheferna för ländernas försäljningsenheter rapporterar till direktören för respektive säljregion.

Koncernledningen, direktörerna för Fiskars affärsområden och cheferna för EMEA säljregioner utgör företagets utvidgade ledningsgrupp. Den utvidgade ledningsgruppen sammanträder minst fyra gånger per år för att diskutera implementeringen av den integrerade företagsstrategin, implementeringen av gemensamma verksamhets- och affärsmodeller samt företagets resultat och möjligheter.

Direktörerna för Fiskars affärsområden och säljregioner ansvarar för sin egen dagliga verksamhet och för utvecklingen av sina enheter. De ska också säkerställa att deras verksamhet följer lokala lagar och bestämmelser samt Fiskars uppförandekod.

De ansvarar också för att de dotterbolag som är associerade med verksamheten har tillräckliga resurser för att uppfylla verksamhetsbehoven.

Direktörerna för respektive affärsområde och säljregion bistås i dessa uppgifter av de egna ledningsgrupperna. I syfte att underlätta samarbetet mellan säljenheterna och affärsområdena deltar direktörerna för EMEA-säljregionerna i ledningsgruppsmötena för EMEA-affärsområdena.

Under 2013 bestod Fiskars ledningsgrupp av följande personer förutom koncernledningen:

  • Thomas Enckell, direktör, Trädgård EMEA
  • Axel Goss, direktör, säljregionen Central
  • Jakob Hägerström, direktör, säljregionen Norr
  • Teemu Kangas-Kärki, direktör, Hem EMEA
  • Jason Landmark, direktör, Uteliv Amerika till 1 november 2013
  • Juha Lehtola, direktör, Båtar
  • Timo Leskinen, HR-direktör till 31 juli 2013
  • Paul Tonnesen, direktör, Trädgård och SOC, Amerika