Årsredovisning 2013

FÖRVALTNING

Medlemmar, 31.12.2013

Kari Kauniskangas

Verkställande direktör, anställd sedan 2008
Född 1962, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:
Amer Sports Abp, ledare för vinter- och friluftslivsaffärsverksamhet 2007
Amer Sports Abp, direktör för försäljning och distribution 2004–2007
Amer Sports Europe GmbH, verkställande direktör 1999–2004

Förtroendeuppdrag:
Veho Group Oy Ab, styrelsemedlem 2013-

Max Alfthan

Strategidirektör, anställd sedan 2008
Född 1961, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:
Amer Sports Abp, informationsdirektör 2001–2008
Lowe & Partners, verkställande direktör 1998–2001
Oy Sinebrychoff Ab, marknadsdirektör 1989–1998

Förtroendeuppdrag:
Nokian Panimo Oy, styrelsemedlem 2008–

Ilkka Pitkänen

Ekonomidirektör, anställd sedan 2012
Född 1966, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:
DNA Group, ekonomi- och förvaltningsdirektör, suppleant för verkställande direktör 2010–2012
Metsäliitto Group, ekonomidirektör, 2005–2010
KONE Corporation, företagsplaneringsdirektör 2003–2005
KONE Italy Spa, ekonomidirektör, 2000–2003

KONE Corporation, ekonomidirektör, 1998–2000

Jutta Karlsson

Chefsjurist, anställd sedan 2006
Född 1963, juris kandidat, LL.M.

Central arbetserfarenhet:
Advokatbyrå LMR, jurist 2004–2006
Östersjöstaternas Råd (Stockholm), Legal Advisor 2002–2004

Nina Ariluoma-Hämäläinen

HR-direktör, anställd sedan 2013
Född 1971, psykologie magister, EMBA

Central arbetserfarenhet:
Nokia Siemens Networks Ab, HR-chef, Region North, East and West, Ryssland 2013
Nokia Siemens Networks Ab,  Head of Region HR,
North and East Europe, Russia, CIS and Turkey, Ryssland 2011-2013
Nokia Siemens Networks Ab, Head of HR, Global Sales 2008-2011
Nokia Abp, Head of Business HR, Emerging Businesses 2005-2007
Nokia Abp, Business HR Manager, Nokia Business Infrastructure 2001-2003
Nokia Abp, Human Resources Manager, Nokia Ventures US,1999-2000

Risto Gaggl

Direktör, leveranskedjan, anställd sedan 2011
Född 1968, diplomingenjör

Central arbetserfarenhet:
Fiskars, produktionsdirektör, Trädgård EMEA 2011–2012
Elcoteq SE, direktör, Business Excellence 2010–2011
Elcoteq SE, direktör, mobilverksamheten 2009–2010
Elcoteq Personal Communications, produktionsdirektör 2008–2009
Elcoteqkoncernen, olika chefsbefattningar i Finland,
Ungern och Estland 2001–2007

Frans Westerlund

Informationsadministrationsdirektör, anställd sedan 2009
Född 1966, ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:
Nokia, direktör, Process and System Solutions, Nokia Markets 2006–2009
Nokia, direktör, Delivery Management, Nokia Information Management 2001–2006
Nokia, direktör, Application Services, Nokia Singapore 2001
Nokia, olika positioner i Nokia Information Management 1994–2001

Upp