Årsredovisning 2013

FÖRVALTNING

Sammansättning, 31.12.2013

Kaj-Gustaf Bergh

Född 1955, diplomekonom, juris kandidat
Styrelseordförande, styrelsemedlem sedan 2005
Ordförande i Compensation Committee och Nomination and Strategy Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Verkställande direktör i Föreningen Konstsamfundet r.f. 2006–

Central arbetserfarenhet:
SEB Asset Management, direktör 1998–2001, Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör 1986–1998

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Sponda Oyj 2013-, KSF Media Holding Ab 2007–, Finaref Group Ab 1999
Styrelsemedlem: JM AB 2013 -, Wärtsilä Oyj Abp 2008–, Julius Tallberg Oy Ab 2006–, Ramirent Abp 2004–

Alexander Ehrnrooth

Född 1974, ekonomie magister, MBA
Vice ordförande, styrelsemedlem sedan 2000
Medlem i Audit Committee och Nomination and Strategy Committee
Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna

Verkställande direktör i Virala Oy Ab 1995–

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Aleba Corporation 2003–, Belgrano Investments Oy 1999–
Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2010–

Paul Ehrnrooth

Född 1965, ekonomie magister
Vice ordförande, styrelsemedlem sedan 2000
Medlem i Audit Committee och Nomination and Strategy Committee
Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna

Verkställande direktör och styrelseordförande i Turret Oy Ab 2005–

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Savox Group 2004–
Vice styrelseordförande: Ixonos Oyj 2010–
Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2010–

Gustaf Gripenberg

Född 1952, teknologie doktor
Styrelsemedlem sedan 1986
Ordförande i Audit Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Professor på Aalto-universitetet 1999–

Central arbetserfarenhet:
Helsingfors universitetet, överassistent 1987–1998

Ralf R. Böer

Född 1948, juris kandidat
Styrelsemedlem sedan 2007
Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:
Foley & Lardner LLP, partner 1981–, Foley & Lardner LLP, styrelseordförande och verkställande direktör 2002–2011

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Plexus Corp. 2004–

Louise Fromond

Född 1979, juris kandidat, LL.M.
Styrelsemedlem sedan 2010
Medlem i Audit Committee
Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:
Helsingfors universitet, assistent och doktorand 2004–2008

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Oy Holdix Ab 2010–
Styrelsemedlem: Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse 2013–, Tremoko Oy Ab 2008–, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse 2004–, Fromille Oy Ab 1998–

Ingrid Jonasson Blank

Född 1962, civilekonom
Styrelsemedlem sedan 2010
Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:
ICA Sverige AB, verkställande direktör 2004–2010

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Orkla ASA 2013-, Matas A/S 2013- Royal Unibrew A/S 2013-, Musti ja Mirri Oy 2012-, Scandinavian Studios AB 2012-,
Travel Support & Services Nordic AB 2012-, Ambea AB 2012–ZetaDisplay AB 2010–, Bilia AB 2006–

Karsten Slotte

Född 1953, diplomekonom
Styrelsemedlem sedan 2008
Medlem i Audit Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna.

Central arbetserfarenhet:
Oy Karl Fazer Ab, koncernchef 2007–2013, Cloetta Fazer Ab (publ), koncernchef 2002–2006, Cloetta Fazer Konfektyr Ab, verkställande direktör 2000–2002, Fazer Konfektyr Ab, verkställande direktör 1997–2000

Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Onvest Oy 2013-, Royal Unibrew A/S 2013-, Oriola-KD Oyj 2013-, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 2009–, Finsk-svenska handelskammaren 2003–, Onninen Oy 2001–

Jukka Suominen

Född 1947, diplomingenjör, ekonom
Styrelsemedlem sedan 2008
Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:
EFFOA/Silja Oyj Abp, direktör, verkställande direktör, koncernchef 1975–2000

Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Lamor Corporation Ab 2005–2007, 2010–, Rederiaktiebolaget Eckerö 2006–
Styrelsemedlem: Huhtamäki Oyj 2005–

Upp