Årsredovisning 2013

HÅLLBARHET

FISKARS TEAM

Framgångar på en dynamisk global marknad kräver intensivt samarbete och engagerade anställda som brinner för sitt bidrag till verksamheten. Alla vi 4 100 på Fiskars har en viktig roll i att ta hand om våra konsumenter och skapa en koppling mellan våra användare och våra varumärken och produkter.

 

På Fiskars vill vi erbjuda spetskompetens i utförande och vara ett företag som levererar på högsta nivå. Vi tror på att inspiration behöver vägledning och därför fokuserar vi på ledarskap, välmående och engagemang.

Det krävs exceptionellt ledarskap för att bygga upp laget som kan förverkliga våra mål, ett lag i världsklass som bjuder på innovationer och hela tiden vill lära sig nytt. Därför har cheferna på Fiskars en aktiv roll i att inspirera sina anställda att sikta högt och bidra till våra gemensamma mål.

År 2013 fortsatte vi att investera i att bygga upp ledarskapspraxis och att ge våra anställda och chefer ett brett urval av möjligheter till inlärning och utveckling i arbetet. Att de anställda på Fiskars kan arbeta som ett gränsöverskridande team har redan gett oss en stor konkurrensfördel och flera stora segrar i vår verksamhet.

Fiskars vision är att ha inspirerade och effektiva anställda med möjlighet att påverka som delar vår kärnvärdering att allting, även det enklaste, kan göras bättre och smartare. Engagemang är ett ord som beskriver den känslomässiga och intellektuella investering i arbetet som gör att vi alla kan vara ivriga att jobba och göra vårt bästa.

Medan vi genomgår en stor förändring är det viktigt att veta hur teamet presterar så att vi kan göra färden intressant för alla. På basis av responsen från anställda i vår årliga personalundersökning har vi satsat på att förbättra kommunikationen åt båda hållen i hela organisationen. Enkäten år 2013 uppvisade en tydlig förbättring på det området och den visade också att vårt team har en tydlig förståelse för vår strategi och vision.

Fiskars samarbetar med återförsäljare för att erbjuda innovativa och effektiva sätt att marknadsföra våra produkter, eftersom det är viktigt för oss att inspirera och utbilda konsumenterna. Vi har ökat betoningen på marknadsföringsresurser och -kompetens för att maximera vår exponering både i affärer och i den digitala världen för att hjälpa konsumenter att fatta sina köpbeslut. Det har varit en ledstjärna för oss när vi har omformat våra försäljningsenheter i Europa och förstärkt marknadsföringsteamen inom våra affärsområden.


Fakta om anställda 2013* 2012
Antal anställda i medeltal (FTE) 4 087 3 364
Anställda inom produktion, % 40 42
Personalomsättning, % 3 3
Deltidsanställda, % 13 14
Könsfördelning, män/kvinnor, % 46/54 52/48
Andel kvinnor i ledningsgruppen, % 29 20
Andel kvinnor i styrelsen, % 22 22
Chefer i License to lead-ledarskapsutbildning, % 90 69
Anställda som deltagit i personalundersökningen, % 69 74
Anställda som deltar i utvärdering av prestationer och processen
för att slå fast målsättningar, %
92 94
* Inbegriper anställda vid Royal Copenhagen år 2013
förutom Personalomsättning, Deltidsanställda och Chefer i
License to lead -ledarskapsutbildning