Årsredovisning 2013

INVESTERARE

INVESTERARRELATIONER

Avsikten med Fiskars information till investerare är att alla parter på marknaden har korrekta, färska och tillräckliga uppgifter om företaget för att kunna analysera bolaget och dess framtid som investeringsobjekt. Informationen delas ut till alla intressegrupper samtidigt.

Fiskars tillämpar principen med tyst period under tre veckor före publicering av resultat. Under denna period kommenterar Fiskars Oyj Abp inte marknadsläget eller företagets framtidsutsikter.

Möten med investerare och analytiker koordineras av koncernens informationsavdelning. Kontakta informationschef Anu Ilvonen i frågor som gäller information för investerare, .

Fiskars Oyj Abp
Tavastvägen 135 A
PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland
Tfn +358 204 3910