Årsredovisning 2013

INVESTERARE

FISKARS SOM EN AKTIEPLACERING

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en portfölj av starka premiumvarumärken som säljs av de största återförsäljarna i världen. Rådande megatrender, som att folk är mera intresserade av välmående, av hållbar livsstil och design, men också den växande trenden att investera i olika sätt att uttrycka sig själv, bland annat genom att laga mat, arbeta i trädgården samt av inredning och dekoration, stärker vår verksamhet.

Stark marknadsposition i de nordiska länderna och Nordamerika

Fiskars portfölj består av ledande varumärken som har en stark ställning på marknaden i våra kärnkategorier i Norden och i Nordamerika. I de här marknadsområdena åtnjuter vi stor märkesmedvetenhet och –lojalitet bland konsumenterna. Tillsammans med våra omfattande relationer med alla stora återförsäljare ger det här oss en solid bas för expansion till nya kategorier.

Gott läge för accelererad tillväxt

Fiskars har en affärsmodell och en organisation som är byggd för tillväxt; vi har skapat ett starkt försäljningsnätverk i Europa och Nordamerika. I de nordiska länderna och Nordamerika kan vi fortsätta att prestera bättre än marknaden i allmänhet genom att expandera till nya kategorier. I Centraleuropa tror vi att vi har en betydande potential för ökad distribution medan vår andra tillväxtmotor kommer att vara de snabbt växande marknaderna i Östeuropa och Asien.

Potential för större vinstmarginal

Fiskars kärnkompetens är att skapa premiumvarumärken som är ledande i sin kategori och som är av betydelse för konsumenterna. Den fortsatta harmoniseringen av vårt produktsortiment ger rum för skalfördelar och skapar ökad effektivitet för oss och våra kunder inom handeln. Vi förväntar oss också ökad effektivitet genom införandet av vår gemensamma affärsplattform i Europa och rationaliseringen av vår leveranskedja.

Stark ekonomi

För att ta verksamheten vidare till nästa nivå planerar vi att satsa mera på att göra våra varumärken kända inom nya marknadsområden, stärka vår försäljningsorganisation i Asien och gå in i nya kategorier. Fiskars starka balansräkning gör det möjligt för oss att göra de investeringar som behövs för att vi ska nå våra tillväxtmål. För våra aktieägare har vi presterat en mångårig solid utdelning och dividend.

Ett unikt arv

Fiskars, Finland äldsta företag, har stått för kvalitet i 365 år. Vårt arv ger oss ett långsiktigt perspektiv som gör att vi avviker från andra företag, vare sig det är som investering, arbetsgivare eller partner inom handel, design och leverantörsuppdrag.

Fiskarsaktien noteras på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars har en aktieserie med handelskoden FIS1V.


Aktieinformation    
Marknad NASDAQ OMX Helsinki
ISIN FI000900400
Symbol FIS1V (OMX)
Segment OMXH Large Cap
Industri 3000 Konsumentvaror
Supersector 3700 Personliga varor och hushållsvaror
Antal aktier 31.12.2013 81 905 242